Aktualności

Znak budowlany dla wyrobów do wentylacji i klimatyzacji budynków
W dniu 31 grudnia 2020 r. kończy się 4-letni okres przejściowy, po którym obligatoryjne stanie się znakowanie znakiem budowlanym wyrobów do wentylacji i klimatyzacji budynków (gr. 36 zgodnie z Zał. 1 do Rozporządzenia MIiR zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1233)). Zachęcamy tych producentów wyrobów z gr. 36 , dla których dokumentem odniesienia przy znakowaniu znakiem budowlanym będzie Krajowa Ocena Techniczna, do niezwłocznego rozpoczęcia procedury uzyskania KOT w ITB. Wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo w zakładce https://www.itb.pl/europejskie-oceny-techniczne-krajowe-oceny-i-rekomendacje-techniczne.html i jej dedykowanych częściach poświęconych wyrobom z gr. 36 (m.in. odpowiedzi na często zadawane pytania (FAQ)).

więcej >
Publikacja w czasopiśmie naukowym Energies
Publikacja zespołu naukowego Zakładu Badań Ogniowych ITB pod kierunkiem dr inż. Wojciecha Węgrzyńskiego zrealizowana we współpracy ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej i Akademią Górniczo-Hutniczą, została wybrana spośród 200 publikacji jako temat wiodący - artykuł na okładkę numeru 12(19) czasopisma naukowego Energies. Publikację poświęcono problematyce wykorzystania metody podobieństwa liczby Froude'a w modelowaniu zjawisk pożarowych w małych skalach geometrycznych: https://www.mdpi.com/1996-1073/12/19/3625 Część eksperymentalna pracy powstała w ramach stażu inż. Mateusza Zimnego w Zakładzie Badań Ogniowych ITB w 2018 r.
Zespół autorski: M. Zimny (SGSP), P. Antosiewicz (ITB), G. Krajewski (ITB), T. Burdzy (AGH/ITB), A. Krasuski (SGSP) oraz W. Węgrzyński (ITB)
więcej >
Konferencja Naukowo-Techniczna EKOLOGIA A BUDOWNICTWO
W dniach 10-12.10.2019 r. w Bielsku-Białej odbyła się XXIV Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna EKOLOGIA A BUDOWNICTWO.
więcej >
Koniec okresu przejściowego dla EN 16034
W dniu 1 listopada 2019 r. kończy się trzyletni okres przejściowy dla normy zharmonizowanej EN 16034:2014 Drzwi, bramy i okna - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.

Zgodnie z art. 17 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 305/2011, po zakończeniu okresu przejściowego norma EN 16034:2014 stosowana łącznie z EN 14351-1:2006+A2:2016 jest wyłącznym środkiem deklarowania właściwości użytkowych i oznakowania CE wyrobów objętych tymi dwoma normami, m.in. drzwi zewnętrznych przeciwpożarowych.

Sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych i oznakowanie CE jest możliwe dla tych wyrobów po przeprowadzeniu procedury oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, w tym po wykonaniu badania typu i uzyskaniu certyfikatu stałości właściwości użytkowych w jednostce notyfikowanej.
więcej >
Instytut Techniki Budowlanej współorganizatorem Dnia Budowlanych w 2019 r.
Centralne Obchody Dnia Budowlanych odbyły się w dniu 26 września 2019 r. w Airport Hotel Okęcie w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 24.
więcej >
Polityka antykorupcyjna ITB
Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej wprowadził w Instytucie Politykę antykorupcyjną ITB oraz procedurę Zarządzania działaniami antykorupcyjnymi.
Celem Polityki antykorupcyjnej ITB jest minimalizacja ryzyka wystąpienia działania korupcyjnego, które może pojawić się w określonych obszarach i realizowanych procesach.
więcej >
ITB patronem targów WARSAW BUILD
W dniach 3-6 października 2019 r. odbyła się w nadarzyńskim Ptak Warsaw Expo pod Warszawą pierwsza edycja Międzynarodowych Targów Budowlanych i Materiałów Wykończeniowych Warsaw Build.

Podczas spotkania dr inż. Sebastiana Walla wygłosił prezentację nt. „Ocena innowacyjnych wyrobów budowlanych”.
więcej >
Porozumienie o współpracy pomiędzy Instytutem Techniki Budowlanej i Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)
W dniu 11 września 2019 r. w siedzibie ITB odbyło się spotkanie Kierownictwa Instytutu Techniki Budowlanej i Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), w wyniku którego zawarto porozumienie o współpracy (MoU).

Celem porozumienia jest zacieśnienie dotychczasowej współpracy dotyczącej oceny wyrobów budowlanych w Polsce i Republice Federalnej Niemiec.

więcej >
ITB Patronem Honorowym III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych"
Instytut Techniki Budowlanej został Patronem Honorowym III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych", która odbyła się w dn. 19-20 września 2019 r. w Warszawie. Organizatorem Konferencji był Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.
więcej >
65. Konferencja Naukowa KRYNICA 2019
W dniach 15-20 września 2019 r. w Krynicy Zdroju odbyła się 65. Konferencja Naukowa KRYNICA 2019. Część problemowa: "Cyfryzacja w budownictwie i architekturze".
Organizatorami tegorocznej konferencji byli: Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Komitet Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.
więcej >