Aktualności

IX Konferencja ECTP w Palacio Cibeles w Madrycie
Przedstawiciel zespołu Metabuilding Labs, dr Barbara Pietruszka z Zakładu Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska ITB, uczestniczy w 9. Konferencji ECTP organizowanej przez MWCC i PTEC w dniach 2-3 grudnia 2021 r. Wydarzenie odbywa się hybrydowo, zarówno z uczestnikami na miejscu w Palacio de Cibeles w Madrycie, jak i on-line.

Podczas spotkania zainteresowane strony oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej podzielą się swoimi doświadczeniami i przedstawią, w jaki sposób przemysł budowlany w UE znajduje się w centrum zielonej i cyfrowej transformacji.
więcej >
Współpraca NCBiR i ITB przy realizacji przedsięwzięcia „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”, realizowanym w ramach Programu Inteligentny Rozwój.
W dniu 22 listopada 2021 r. dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR oraz Robert Geryło, dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej podpisali w Warszawie porozumienie rozpoczynające współpracę przy przedsięwzięciu „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”, realizowanym dzięki Funduszom Europejskim w ramach Programu Inteligentny Rozwój.
Instytut w ramach współpracy przeprowadzi badania i testy, dotyczące m.in. parametrów akustycznych, przenikania ciepła, recyklingu materiałów budowlanych oraz śladu węglowego materiałów budowlanych.
więcej >
75-lecie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych SNT NOT oraz miesięcznika Materiały Budowlane
W dniu 26 listopada 2021 r. odbyła się w Warszawskim Domu Technika uroczysta Gala Jubileuszowa z okazji 75-lecia istnienia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz miesięcznika "Materiały Budowlane".
Instytut Techniki Budowlanej, partner wydarzenia składa Jubilatom serdeczne życzenia!
więcej >
Seminarium w ITB prof. Andrzeja S. Nowaka, z Wydziału Inżynierii Lądowej Uniwersytetu w Auburn, Prezydenta Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej
W dniu 23 listopada 2021 r. odbyło się w Instytucie Techniki Budowlanej seminarium z udziałem prof. Andrzeja S. Nowaka z Wydziału Inżynierii Lądowej Uniwersytetu w Auburn, Prezydenta Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej.

Podczas spotkania Pan Profesor wygłosił wykład pt. "Wpływ ciężkiego ruchu drogowego na obiekty mostowe".
więcej >
Dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, prof. instytutu z grantem Narodowego Centrum Nauki (NCN)
Wśród nagrodzonych przez Narodowe Centrum Nauki badań w ramach konkursu OPUS 20 dla wniosków OPUS LAP znalazł się projekt pt. "Metodologia Przewidywania Widzialności - nowa generacja modelu widzialności w dymie w obiektach budowlanych". Dzięki otrzymanemu grantowi dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, prof. instytutu zrealizuje w Instytucie Techniki Budowlanej projekt NextVIS.
więcej >
XVI spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, ITB - Warszawa 2021 r.
3 listopada 2021 r. odbyło się XVI spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, w ramach projektu : POWR.02.12.00-00-006/16 Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza - Edukacja- Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej II pt. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.12 pt. ”Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych”, mającego na celu utworzenie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w budownictwie, przy udziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
więcej >
Wizyta w ÉMI Non-profit Llc.
W dniach 25-26 października przedstawiciele ITB odwiedzili siedzibę węgierskiego instytutu ÉMI Építésügyı Mınőségellenőrző Innovácıós Nonprofıt Kft. celem omówienia szczegółów realizacji porozumienia zawartego w Warszawie w sierpniu b.r.
więcej >
Webinarium "Wykorzystanie odpadów pokonsumenckich w budownictwie i innych sektorach gospodarki"
W dniu 26 października 2021 r. odbyło się online webinarium pt. "Wykorzystanie odpadów pokonsumenckich w budownictwie i innych sektorach gospodarki". Spotkanie zostało zrealizowane w ramach projektu Wdrożenie nowego modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, polegającego na waloryzacji pokonsumenckich odpadów polimerowych i włókien z odzysku - LIFE CEPLAFIB.
więcej >
ITB Partnerem merytorycznym IV Konferencji OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH GÓRNICZYCH
więcej >
Opublikowano wyniki największego w historii eksperymentu pożarowego w budynku
W czasopiśmie Fire Technology opublikowao wyniki największego w historii eksperymentu nad pożarem w zamkniętym pomieszczeniu – x-One Experiment. Instytut Techniki Budowlanej był partnerem przedsięwzięcia, którego liderem był prof. Guillermo Rein z brytyjskiego Imperial College London. Rolą zespołu ITB pod kierunkiem dra hab. Wojciecha Węgrzyńskiego było określenie stanu budynku przed pożarem i po pożarze oraz zaprojektowanie zabezpieczenia ogniochronnego obiektu. Dr Węgrzyński koordynował prace przygotowawcze realizowane w Polsce. W laboratoriach ITB prowadzono także badania wstępne, które pozwoliły na optymalizację źródła pożaru w eksperymencie.
więcej >