Aktualności

badanie ogniowe stropu

Artykuł pt. "Fire Experiment Inside a Very Large and Open-Plan Compartment: x-ONE", którego współautorami są dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, prof. instytutu oraz dr inż. Piotr Turkowski z Zakładu Badań Ogniowych ITB znalazł się w grupie najlepszych prac opublikowanych w czasopiśmie Fire Technology w 2022 r.

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do zapoznania się z artykułem.

Więcej >
Najlepsze prace w Fire Technology w 2022 roku
patent europejski

Decyzją Europejskiego Urzędu Patentowego, Instytut Techniki Budowlanej otrzymał patent europejski EP 3 812 763 B1 na wynalazek pt. "Method of determining content of polymer microfibres in cement composites", którego twórcą jest dr inż. Filip Chyliński z Pracowni Betonu, Zakładu Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu.

Więcej >
ITB z patentem europejskim na wynalazek
Warunki oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego WO-KOT/36/02 wydanie 1

Instytut Techniki Budowlanej opracował Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego WO-KOT-36/02 wydanie 1 "Przepustnice wentylacyjne".

Więcej >
Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego
monografia ITB pt. Zastosowanie inteligencji obliczeniowej sieci Bayesa do oceny ryzyka powstania uszkodzeń budynków na terenach górniczych.

W Wydawnictwach Instytutu Techniki Budowlanej ukazała się w otwartym dostępie (Open Access) monografia na podstawie obronionego w ITB doktoratu, autorstwa Leszka Chomackiego, pt. Zastosowanie inteligencji obliczeniowej sieci Bayesa do oceny ryzyka powstania uszkodzeń budynków na terenach górniczych.

 

Więcej >
Zastosowanie inteligencji obliczeniowej - monografia w otwartym dostępie
ECO budownictwo

W marcu 2023 roku sfinalizowano proces podpisywania umowy konsorcjum dotyczącej realizacji projektu pt. „CirCon4Climate - wzmocnienie praktyk gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym na rzecz ochrony klimatu (CirCon4Climate - Circular Construction Practices for Climate).

Więcej >
ITB partnerem w konsorcjum nowego projektu
kadr z badania fasady w dużej skali

Instytut Techniki Budowlanej przeprowadził kolejne badanie fasady w dużej skali, zgodnie z wytycznymi z dnia 18 listopada 2022 r. (rewizja 6) zawartymi w projekcie nowego europejskiego podejścia do oceny parametrów pożarowych fasad.
Badanie na próbce elewacji wentylowanej w formie narożnika o wysokości >8 m i ramionach >3.5x1.8 m potwierdziło kompetencje techniczne ITB w zakresie prowadzenia tego typu badań.

Więcej >
Badanie fasady w dużej skali
Prezydent ENBRI dr inż. Robert Geryło

W dniu 15 lutego 2023 roku dr inż. Robert Geryło, Dyrektor Instytutu, został wybrany na Prezydenta ENBRI (European Network of Building Research Institutes) – Europejskiej Sieci Instytutów Badawczych Budownictwa, która w tym roku obchodzi 35-lecie istnienia. Serdecznie gratulujemy!

 

 

Więcej >
Dyrektor ITB wybrany na Prezydenta ENBRI
publication Global Research Trends on Building Indoor Environmental Quality Modelling and Indexing Systems A Scientometric Review

Zespół badaczy z Uniwersytetu Griffith w Australii: Roumi, S.; Zhang, F.; Stewart, R.A. w artykule pt. „Global Research Trends on Building Indoor Environmental Quality Modelling and Indexing Systems—A Scientometric Review”, Energies 2022, 15, 4494 dokonał przeglądu aktualnych globalnych trendów badawczych w obszarze modelowania środowiska wewnętrznego budynków. Instytut Techniki Budowlanej został wyróżniony i wskazany w pierwszej ósemce jednostek badawczych na świecie zajmujących się tą tematyką. Naukowcy ITB – dr hab. inż. Michał Piasecki, prof. ITB oraz prof. dr hab. inż Krystyna Kostyrko – zostali bezpośrednio wskazani na liście badaczy światowych o największym stopniu oddziaływania w tym obszarze i nazwani trenderami obszaru.

Więcej >
Naukowcy ITB trenderami w obszarze modelowania środowiska wewnętrznego budynków