Aktualności

ITB wystawcą na Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja 2020
Instytut Techniki Budowlanej został wystawcą kolejnej edycji "Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja", które odbędzie się w dn. 3-4 marca br. w Centrum Targowo-Konferencyjnym GLOBAL EXPO w Warszawie.
więcej >
ITB wystawcą na Festiwalu Pracy JOBICON 2020
Instytut Techniki Budowlanej został wystawcą Festiwalu Pracy "JOBICON", który odbędzie się dn. 2 marca br. w CENTRUM EXPO XXI w Warszawie.
więcej >
Statuetka MTP z okazji Jubileuszu ITB
Podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA '20 Instytut Techniki Budowlanej został uhonorowany okolicznościową statuetką z okazji przypadającego w 2020 roku jubileuszu 75-lecia działalności ITB.
Serdecznie dziękujemy za życzenia!
więcej >
ITB na Targach Budma 2020
W dniach 4-7 lutego 2020 r. w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA 2020, podczas których Instytut Techniki Budowlanej zaprezentował na stoisku swoją ofertę.
Serdecznie dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska i za zainteresowanie ofertą Instytutu.
Zapraszamy do współpracy.
więcej >
Wyróżnienia Buildera dla Instytutu Techniki Budowlanej
Builder po raz 17 wyróżnił firmy i ludzi działających na rzecz branży budowlanej, kreujących nowe podejście do relacji na rynku poprzez wsparcie go specjalistyczna wiedzą, usługami i nowymi technologiami.
Dyrektor Instytutu dr inż. Robert Geryło został wyróżniony tytułem „Osobowość Branży 2019 w kategorii Nauka”. Wyróżnienie przyznawane jest przez Redakcję i Radę Naukową miesięcznika „Builder” szefom firm za efektywne zarządzanie, skuteczne poszerzanie potencjału i przewagi konkurencyjnej firmy, jak również za przedsiębiorczość i intuicję biznesową oraz wspieranie istotnych dla rozwoju branży inicjatyw.
„Laury Buildera 2019” zostały przyznane Instytutowi Techniki Budowlanej za wieloletnią działalność naukową , badawczą i ekspercką na rzecz rozwoju budownictwa w Polsce, a dr inż. Jarosław Szulc z Zakładu Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu ITB otrzymał „Laury Buildera 2019” za wyróżniającą się działalność naukową i ekspercką na rzecz rozwoju nowoczesnego budownictwa w Polsce.
więcej >
ITB patronem MONTERIADY 2020
Instytut Techniki Budowlanej został Patronem Merytorycznym 5. edycji pokazu "MONTERIADA 2020", który odbył się w dniach 4-7 lutego 2020 r. podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA w Poznaniu.
Organizatorem wydarzenia był Związek Polskie Okna i Drzwi.
więcej >
I Konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie
W dniu 30 stycznia 2020 r. odbyła się w Warszawie I KONFERENCJA SEKTOROWEJ RADY DS. KOMPETENCJI W BUDOWNICTWIE.
więcej >
Warsztaty dla pracowników naukowych
Instytut Techniki Budowlanej zorganizował warsztaty dla pracowników naukowych pt. „Jak skutecznie przygotować i opublikować artykuł naukowy w czasopiśmie o wysokiej punktacji?”.
Warsztaty poprowadził prof. Mirosław Skibniewski z wydziału Inżynierii Lądowej i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Maryland, USA. Profesor M. Skibniewski jest Redaktorem Naczelnym pisma Automation in Construction wydawanego przez wydawnictwo Elsevier.
więcej >
Seminarium z udziałem ekspertów z Imperial College London
19 listopada br. w siedzibie Instytutu Techniki Budowlanej zorganizowano seminarium pt. "Turning chaos into order - the use of scientific programming and big-data in civil-engineering science" na temat wykorzystywania zbiorów danych i ich przetwarzania na potrzeby publikacji naukowych, w trakcie którego wygłoszono m.in. następujące prezentacje:
Matthew Boner, Imperial College London: "How we created KRESNIK - a top-down data-driven approach to understanding the fire performance of building facades",
Wojciech Węgrzyński, ITB: " Simple ideas for stunning figures. How to improve the quality of papers by turning boring data into beautiful plots".
więcej >
Ordery Odrodzenia Polski dla dwóch Profesorów z ITB
Postanowieniem Prezydenta RP Ordery Odrodzenia Polski otrzymali dwaj zasłużeni pracownicy naukowi Instytutu Techniki Budowlanej: prof. dr inż. Lesław Brunarski - Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie nauk technicznych, za osiągnięcia w pracy zawodowej oraz dr hab. inż. Marian Kawulok, prof. ITB - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju budownictwa, za osiągnięcia w pracy zawodowej.
Uroczystość odbyła się w dniu 4 listopada 2019 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Odznaczenia w imieniu Prezydenta RP wręczył minister Jerzy Kwieciński.
W uroczystości wzięli udział dr inż. Robert Geryło - Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej, prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz - przewodniczący Rady Naukowej ITB, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Norbert Książek - Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Anita Grabowska-Wlaź - Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji oraz Ryszard Trykosko - Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.
więcej >