Aktualności

Seminarium końcowe projektu badawczego pt. „Wzmacnianie słabego podłoża poprzez zastosowanie warstwy z pianobetonu w kontakcie z podłożem gruntowym”
Instytut Techniki Budowlanej uprzejmie zaprasza na seminarium końcowe mające na celu prezentację wyników projektu badawczego pt. „Wzmacnianie słabego podłoża poprzez zastosowanie warstwy z pianobetonu w kontakcie z podłożem gruntowym”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER IV, które odbędzie się 12 grudnia 2017 r. w godz. 10.30÷15.00, w sali konferencyjnej na parterze, w budynku ITB przy ul. Filtrowej 1 w Warszawie.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału do 7 grudnia 2017 r. na adres e-mail: m.zakrzewska@itb.pl
więcej >
Kategoria A dla Instytutu Techniki Budowlanej
Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), działając na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.), przeprowadził kompleksową ocenę jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. 2016, poz. 2154).
Instytut Techniki Budowlanej uzyskał zatwierdzenie do przyznania kategorii naukowej A.
więcej >
Posiedzenie organizacji EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing, Inspection and Certification)
W dniach 10-12 października br. Instytut Techniki Budowlanej gościł blisko 80 członków EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing, Inspection and Certification) na corocznym posiedzeniu organizacji. Instytut reprezentowali mgr inż. Marek Łukomski i dr Andrzej Borowy. Na posiedzeniu plenarnym główne obszary działalności Instytutu przedstawił dr inż. Krzysztof Kuczyński, Zastępca Dyrektora ds. Badań i Innowacji. Dnia 13 października br. zorganizowano wizytę w Oddziale Mazowieckim ITB w Pionkach, gdzie zaprezentowano potencjał badawczy Laboratorium Badań Ogniowych.
więcej >
63. Konferencja Naukowa KILIW PAN oraz KN PZITB
Instytut Techniki Budowlanej był organizatorem 63. Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, która odbyła się w Krynicy, w dniach 17-22 września 2017 r. W konferencji wzięło udział ponad 250 osób, a wśród gości specjalnych byli: Anita Oleksiak - p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Roman Sobczak – przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Patronat Honorowy nad konferencją sprawowali: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego oraz Polska Izba inżynierów Budownictwa.
więcej >
Nowości w ofercie wydawniczej Instytutu
Ukazały się następujące nowe publikacje ITB:
- Monografia dr. Andrzeja Obmińskiego pt. "Azbest w budownictwie"
oraz z serii Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
- "Konstrukcje betonowe i żelbetowe" autorstwa prof. dr. hab. inż. L. Runkiewicza
i mgr. inż. J. Sieczkowskiego
- "Lekkie ściany działowe" autorstwa dr. inż. A. Piekarczuka
więcej >
ITB Organizacją Partnerską Konferencji EKOLOGIA A BUDOWNICTWO
Instytut Techniki Budowlanej został Organizacją Partnerską XXIII Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Technicznej EKOLOGIA A BUDOWNICTWO. Konferencja odbędzie się w dniach 12-14 października 2017 r. w Hotelu "Dębowiec" w Bielsku Białej.
więcej >
Instytut partnerem konferencji "Prefabrykaty betonowe i beton komórkowy w nowoczesnym budownictwie"
Instytut Techniki Budowlanej został partnerem V Konferencji Stowarzyszenia Producentów Betonów pt. "Prefabrykaty betonowe i beton komórkowy w nowoczesnym budownictwie". Spotkanie, będące wznowieniem cyklu "Konferencji Zegrzyńskich" poświęconych zagadnieniom prefabrykacji betonowej i autoklawizowanego betonu komórkowego, odbędzie się w dniach 10 - 11 października 2017 roku w Serocku k/Warszawy.
więcej >
Konferencja "Termomodernizacja" objęta Patronatem Instytutu Techniki Budowlanej
Instytut Techniki Budowlanej objął Patronatem Konferencję "Termomodernizacja", która odbędzie się dnia 27 września br. w hotelu Bellotto, ul. Senatorska 13/15 w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest Murator Plus.
więcej >
Kampania Edukacyjna "Dobry Montaż" Związku POiD objęta Patronatem Merytorycznym ITB
Instytut Techniki Budowlanej objął Patronatem Merytorycznym Kampanię Edukacyjną "DOBRY MONTAŻ" organizowaną przez Związek Polskie Okna i Drzwi.
więcej >
ITB Organizacją Partnerską II Międzynarodowego Forum Stolarki
Instytut Techniki Budowlanej został Organizacją Partnerską II Międzynarodowego Forum Stolarki, które odbędzie się w dniach 30-31 sierpnia br. w Zegrzu koło Warszawy. Organizatorem wydarzenia jest Stolarka VIP Sp. z o.o.

więcej >