Wydarzenia

XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane – ICSF 2022

awarie_www.png

XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane – ICSF 2022, 23-27.05.2022, Międzyzdroje

Więcej >

Zapraszamy na szkolenie "Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu w systemie europejskim i krajowym (oznakowanie CE, znak budowlany, wzajemne uznawanie, badania, ETA, KOT, certyfikaty)"

szkolenie_4.png

Zapraszamy na szkolenie "Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu w systemie europejskim i krajowym (oznakowanie CE, znak budowlany, wzajemne uznawanie, badania, ETA, KOT, certyfikaty)", które odbędzie się 8.06.2022 - Focus Filtrowa, ul. Armii Ludowej 26, Warszawa.

Szczegóły dotyczące organizacji i programu szkolenia można znaleźć w zakładce SZKOLENIA.

Więcej >

Seminarium regionalne nt. identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w budownictwie organizowane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Budownictwie we współpracy z Politechniką Wrocławską

www_-_seminarium.png

Seminarium regionalne nt. identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w budownictwie organizowane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Budownictwie we współpracy z Politechniką  Wrocławską, pod Patronatem Honorowym Rektora Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusza Wójsa

Więcej >

Spotkanie w ITB Komitetu Technicznego PIARC

www-piarc.png

W dniu 29 kwietnia 2022 r. odbyło się w Instytucie Techniki Budowlanej spotkanie Komitetu Technicznego (Technical Committee TC 1.1 Performance of Transport Administrations), wchodzącego w skład Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC.

Współorganizatorem posiedzenia była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Więcej >

Patronat merytoryczny ITB nad Konferencją miesięcznika "Świat Szkła"

world_of_glass_congress_1.jpg

Instytut Techniki Budowlanej objął patronatem merytorycznym Konferencję "Konstrukcje przeszklone, a komfort i bezpieczeństwo (projektowanie, badanie, analizy numeryczne)", która odbyła się 21 kwietnia 2022 r. w Warszawie.

Więcej >

ITB na Kongresie Budownictwa Polskiego

Kongres Budownictwa Polskiego

Instytut Techniki Budowlanej uczestniczył w  Kongresie Budownictwa Polskiego, który odbył się 12-13 kwietnia 2022r. w Poznaniu, w Sali Ziemi, Poznań Congress Center.

Więcej >

Podpisanie porozumienia pomiędzy Politechniką Białostocką a Instytutem Techniki Budowlanej

www-mini-0-425x285.png

W dniu 11 marca 2022 r. zostało podpisane w Warszawie, w siedzibie ITB porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Białostocką a Instytutem Techniki Budowlanej.

Więcej >

XVIII spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, ITB, Warszawa – 8 marca 2021 r.

tytulowa-stona-xviii-posiedzenie-0-960x720.jpg

8 marca 2022 r. odbyło się w Instytucie Techniki Budowlanej oraz za pośrednictwem platformy Microsoft Teams XVIII spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, w ramach projektu POWR.02.12.00-00-006/16 Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie:  http://srkbud.zzbudowlani.pl/,  realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza - Edukacja- Rozwój 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego - Oś priorytetowa II pt. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.12 pt. ”Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych”, mającego na celu utworzenie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w budownictwie, przy udziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Więcej >

Zapraszamy na szkolenie (webinarium) "Odbiory lokali mieszkalnych ..." w nowym terminie 20.04.2022 r.

szkolenie-0-425x285.png

Zapraszamy na szkolenie (webinarium) "Odbiory lokali mieszkalnych ..." w nowym terminie 20.04.2022 r.

Więcej >

ITB Patronem merytorycznym Konferencji Infrastruktura Polska i Budownictwo

infrastruktura-2022-posty-facebook-1200x800px-0-1200x800.jpg

Instytut Techniki Budowlanej objął Patronatem merytorycznym XIII edycję konferencji Infrastruktura Polska i Budownictwo, która odbyła się 9 marca 2022 r.  w The Westin Warsaw.

Więcej >