Wydarzenia

Jesienna oferta AKADEMII ITB

szkolenia_jesień.png

Jesienna oferta AKADEMII ITB

Skorzystaj z oferty szkoleń Instytutu Techniki Budowlanej

Więcej >

Patronat honorowy ITB nad XVII Konferencją Naukowo-Techniczną WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

projekt_bez_tytulu.png

Instytut Techniki Budowlanej objął patronatem honorowym XVII Konferencję Naukowo-Techniczną WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO, która odbędzie się w dniach 19-21 października 2022 roku w Cedzynie k. Kielc.

Więcej >

Obchody Jubileuszu 30-lecia Rady Głównej Instytutów Badawczych - uroczyste Posiedzenie Rady Głównej Instytutów Badawczych

30_lat_rgib_670x373.png

W dniu 12 września 2022 roku odbyly się w gmachu  Politechniki Warszawskiej uroczyste obchody z okazji 30-lecia powołania Rady Głównej Instytutów Badawczych.

Więcej >

Międzynarodowe sympozjum ENBRI, 5-6 września 2022 r. w Paryżu

projekt_bez_tytulu-6.png

W dniach 5-6 września odbyło się sympozjum ENBRI (Europejska sieć insytutów naukowo-badawych budownictwa) dotyczące jakości środowiska wewnętrzego budynków. 

Ze strony ITB w sympozjum uczestniczył prof. Michał Piasecki i dr Mateusz Kozicki z Zakładu Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska.

Więcej >

Wizyta studyjna - Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu

wizyta_studyjna.jpg

28 czerwca br. w Centralnym Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu odbyło się wspólne spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji oraz Grupy roboczej ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr dla budownictwa, zaplanowane  w ramach Projektu nr WND-POWR.02.12.00-00-0006/16-01 pt. „Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie”,  realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza - Edukacja- Rozwój 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego - Oś priorytetowa II pt. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.12 pt. ”Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych”, mającego na celu utworzenie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w budownictwie, przy udziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Więcej >

Dr Marcin Witowski z nagrodą specjalną Polskiego Komitetu Geotechniki

nagroda_specjalna(1).png

W dniu 25 maja 2022 roku, podczas XXX Konferencji Naukowo–Technicznej Awarie Budowlane w Międzyzdrojach, wręczono doktorowi Marcinowi Witowskiemu (Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu ITB) nagrodę specjalną Polskiego Komitetu Geotechniki im. prof. Eugeniusza Dembickiego za rozprawę doktorską pt. "Ocena sztywności wybranych gruntów w zakresie małych odkształceń". Wyróżnienie przyznano w kategorii - najlepsza praca doktorska z dziedziny geotechniki teoretycznej i stosowanej w roku 2021. Nagrodę laureatowi wręczyli Prezydent Polskiego Komitetu Geotechniki - prof. dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska, prof.dr hab.inż. Zbigniew Młynarek oraz prof. dr hab.inż. Zbigniew Lechowicz.

Praca doktorska powstała w Instytucie Techniki Budowlanej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Katarzyny Zabielskiej-Adamskiej z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej pełniącej funkcję Promotora oraz dra Stanisława Łukasika jako Promotora pomocniczego.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej >

XXXVI Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, 28.06-1.07, Wisła

warsztaty.png

XXXVI Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, 28.06-1.07, Wisła.

Więcej >

Seminarium "Wyzwania współczesnego budownictwa"

dzien_przedsiebiorcy_logo.jpg

20 czerwca 2022 r. w Ministerstwie Rozwoju i Technologii organizowane jest seminarium pn. "Wyzwania współczesnego budownictwa".

Więcej >

Dr inż. Katarzyna Kaczorek-Chrobak z nagrodą Ministra Rozwoju i Technologii za rok 2021

received_329553639338500.jpeg

W dniu 7 czerwca 2022 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie Ministra Rozwoju i Technologii za najlepsze prace doktorskie oraz publikacje w dziedzinie architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.W tegorocznej 49 edycji konkursu wśród nagrodzonych znalazła się dr inż. Katarzyna Kaczorek-Chrobak z Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej za pracę pt. "Electric cables used in buildings – dependency of fire properties on constructional and material parameters". Promotor pracy: dr hab. inż. Jadwiga Fangrat, prof. instytutu.

Nagrody laureatom wręczał Wiceminister Rozwoju i Technologii Piotr Uściński.

Serdecznie gratulujemy!

 

Więcej >

Seminarium regionalne nt. identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w budownictwie organizowane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Budownictwie we współpracy ze Związkiem Zawodowym „Budowlani"

www_maj.png

W ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji w budownictwie; POWR.02.12.00-00-0006/16-01” w dniu 26 maja br. odbyło się w siedzibie Związku Zawodowego „Budowlani” w Warszawie kolejne (piąte) seminarium regionalne nt. identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w budownictwie organizowane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Budownictwie we współpracy ze Związkiem Zawodowym „Budowlani”.

Więcej >