Wydarzenia

Patronat merytoryczny ITB nad Konferencją miesięcznika "Świat Szkła"

world_of_glass_congress_1.jpg

Instytut Techniki Budowlanej objął patronatem merytorycznym Konferencję "Konstrukcje przeszklone, a komfort i bezpieczeństwo (projektowanie, badanie, analizy numeryczne)", która odbyła się 21 kwietnia 2022 r. w Warszawie.

Więcej >

ITB na Kongresie Budownictwa Polskiego

Kongres Budownictwa Polskiego

Instytut Techniki Budowlanej uczestniczył w  Kongresie Budownictwa Polskiego, który odbył się 12-13 kwietnia 2022r. w Poznaniu, w Sali Ziemi, Poznań Congress Center.

Więcej >

Podpisanie porozumienia pomiędzy Politechniką Białostocką a Instytutem Techniki Budowlanej

www-mini-0-425x285.png

W dniu 11 marca 2022 r. zostało podpisane w Warszawie, w siedzibie ITB porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Białostocką a Instytutem Techniki Budowlanej.

Więcej >

XVIII spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, ITB, Warszawa – 8 marca 2021 r.

tytulowa-stona-xviii-posiedzenie-0-960x720.jpg

8 marca 2022 r. odbyło się w Instytucie Techniki Budowlanej oraz za pośrednictwem platformy Microsoft Teams XVIII spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, w ramach projektu POWR.02.12.00-00-006/16 Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie:  http://srkbud.zzbudowlani.pl/,  realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza - Edukacja- Rozwój 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego - Oś priorytetowa II pt. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.12 pt. ”Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych”, mającego na celu utworzenie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w budownictwie, przy udziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Więcej >

Zapraszamy na szkolenie (webinarium) "Odbiory lokali mieszkalnych ..." w nowym terminie 20.04.2022 r.

szkolenie-0-425x285.png

Zapraszamy na szkolenie (webinarium) "Odbiory lokali mieszkalnych ..." w nowym terminie 20.04.2022 r.

Więcej >

ITB Patronem merytorycznym Konferencji Infrastruktura Polska i Budownictwo

infrastruktura-2022-posty-facebook-1200x800px-0-1200x800.jpg

Instytut Techniki Budowlanej objął Patronatem merytorycznym XIII edycję konferencji Infrastruktura Polska i Budownictwo, która odbyła się 9 marca 2022 r.  w The Westin Warsaw.

Więcej >

Seminarium regionalne nt. identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w budownictwie zorganizowane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Budownictwie

tytulowa-strona-seminarium-bydgoszcz-21-01-2022-0-960x720.jpg

Seminarium regionalne nt. identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w budownictwie organizowane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Budownictwie we współpracy z Politechniką Bydgoską, pod patronatem honorowym Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Więcej >

Zapraszamy na szkolenie "Pełnomocnik ds. ZKP betonu towarowego ..."

szkolenie-beton-2-0-425x285.png

Szkolenie odbędzie się w dniach 24-25 lutego 2022 r.
Zakres tematyczny szkolenia:
- wymagania norm odnośnie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji. Zasady tworzenia dokumentacji opisującej system Zakładowej Kontroli Produkcji w wytwórniach betonu towarowego oraz zakładach prefabrykacji,
- zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu,
- wymagania norm dla betonu towarowego oraz mieszanek związanych hydraulicznie i prefabrykatów betonowych.

Więcej >

Stoisko ITB podczas targów BUDMA 2022

W dniach 1 - 4 lutego 2022 r. w Poznaniu odbyła się 30 edycja Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2022.

Więcej >

Spotkanie pomiędzy BBA i ITB w sprawie Brexitu

1225.jpeg

W dniu 14 grudnia 2020 r. odbyło się wirtualne spotkanie pomiędzy przedstawicielami brytyjskiego instytutu British Board of Agreement (BBA) i  Instytutu Techniki Budowlanej (ITB).
Głównym celem spotkania była wymiana informacji na temat Brexitu oraz jego wpływu m.in. na możliwości wprowadzania do obrotu polskich wyrobów budowlanych na terenie Wielkiej Brytanii.

Więcej >