Aktualności

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY - wydarzenia

zapowiedz-1600x1600-tydzien-przedsiebiorcy-20210609-0-1600x1600.jpg

Z okazji przypadającego w dniu 21 czerwca 2021 r. Dnia Przedsiębiorcy, Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii podjęło się organizacji TYGODNIA PRZEDSIĘBIORCY, inicjatywy skierowanej do firm szczególnie z sektora MŚP. Celem planowanych spotkań, telekonferencji, webinariów i podkastów jest wsparcie przedsiębiorstw praktyczną wiedzą, doświadczeniem i kontaktami pomocnymi dla dalszego ich rozwoju.

Więcej >

Dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, prof. instytutu członkiem Grupy Problemowej Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

e5hz4mxxeaegup9-0-1200x675.jpg

Dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, prof. instytutu, ekspert Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej został członkiem Grupy Problemowej Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk.

Gratulujemy!

Więcej >

Nowości wydawnicze ITB

nowosci-wydawnicze-itb-2021-0-500x375.jpg

Ukazały się nowe wydawnictwa ITB:
Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych. E. Sudoł, Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych. P. Więch, S. Zakrzewski, Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Więcej >

Patronat ITB nad konferencją Infrastruktura Polska i Budownictwo

infrastruktura-polska-i-budownictwo-0-1422x800.jpg

Instytut Techniki Budowlanej został Patronem XII edycji konferencji "Infrastruktura Polska i Budownictwo", która odbyła się w dniu 22 czerwca 2021 roku.
Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć pod adresem: https://executiveclub.pl/infrastruktura-polska-i-budownictwo/#

Więcej >

Recykling pokonsumenckich tworzyw sztucznych i papieru gazetowego - od odpadów domowych po wysokiej jakości produkty przemysłowe

ceplafib-aktualnosci-0-1500x1000-0-1500x1000.jpg

Pokonsumpcyjne materiały do ponownego przetworzenia, zwane dalej materiałami CEPLAFIB, to nowa marka przetworzonych tworzyw sztucznych pochodzących z odpadów domowych lub komercyjnych, wzmocnionych włóknami odzyskanymi z wyrzuconego starego papieru gazetowego.
W rezultacie badań prowadzonych w ramach projektu CEPLAFIB udało się opracować trzy nowe rodziny prototypów, które mają udowodnić swoją przydatność w branży motoryzacyjno-karawaningowej, przemysłowych opakowań ochronnych oraz w budownictwie.
Instytut Techniki Budowlanej, partner projektu CEPLAFIB finansowanego z programu LIFE, prezentuje osiągnięcia projektu w załączonych komunikatach.

Więcej >

XIV spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji

tytulowa-14-spotkanie-grupy-8-czerwca-2021-0-960x720.png

8 czerwca 2021 r. odbyło się XIV spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, w ramach projektu : Sektorowa Rada ds. Kompetencji w  Budownictwie, prowadzone  w formie zdalnej.
Spotkanie otworzył dr inż. Sebastian Wall - Pełnomocnik Dyrektora ds. Strategii Konkurencyjności, członek Grupy ds. standaryzacji i certyfikacji. Współpraca merytoryczna - prof. dr hab.inż. Leonard Runkiewicz  (Z-ca Przewodniczącego Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie, prowadząca spotkanie  - dr hab inż. Jadwiga Fangrat, prof. instytutu, Lider Grupy ds. standaryzacji i certyfikacji.

Więcej >

ITB patronem honorowym IX Kongresu Infrastruktury Polskiej

fotolia-268658761-s-0-827x581.jpg

Instytut Techniki Budowlanej objął patronatem honorowym IX Kongres Infrastruktury Polskiej, który odbył się w formule hybrydowej w dniu 16 czerwca 2021 r.

Więcej >

ITB patronem XI Kongresu Stolarki Polskiej

poid-xi-kongres-stolarki-polskiej-2021-0-1000x563.jpg

Instytut Techniki Budowlanej został Patronem XI Kongresu Stolarki Polskiej, który odbył się w formie webinarium w dniu 15 czerwca 2021 roku.
Kongres był transmitowany online m.in. na kanale YouTube Związku Polskie Okna i Drzwi (POiD).

 

Więcej >

Uroczystość nadania tytułu Honorowego Profesora PL Profesorowi Leonardowi Runkiewiczowi

profesor-runkiewicz-0-900x900.png

W dniu 14 maja br. podczas transmisji online z obchodów Święta Politechniki Lubelskiej, został nadany tytuł doktora honoris causa PL prof. Jerzemu Merkiszowi oraz tytuły Honorowego Profesora PL  prof.  Leonardowi Runkiewiczowi oraz prof. Waldemarowi Wójcikowi.

Więcej >

Porozumienie z brytyjską jednostką BBA (British Board of Agrément)

fotolia-109692131-s-0-849x566.jpg

W ramach zawartego porozumienia producenci posiadający europejskie certyfikaty wydane przez ITB będą mogli ubiegać się o certyfikaty zakładowej kontroli produkcji BBA, pozwalające na znakowanie wyrobów oznakowaniem UKCA / UKNI.
Powyższa umowa przewiduje możliwość wykorzystania przez BBA raportów z inspekcji przeprowadzonych przez Zakład Certyfikacji ITB w celu uzyskania oznakowania UKCA.
Oznakowanie UKCA (UK Conformity Assessed) będzie wymagane od 1 stycznia 2022 r. w celu wprowadzenia wyrobów - które wcześniej wymagały oznakowania CE - na rynek Wielkiej Brytanii (Anglii, Szkocji i Walii).
Umowa dotyczy ograniczonej grupy wyrobów. Więcej informacji można uzyskać w Dziale Certyfikacji ITB.

Więcej >