Aktualności

Zapraszamy do lektury artykułu opublikowanego w czasopiśmie Metallurgical and Materials Transactions A

fotolia-87103724-xs-0-424x283.jpg

W czasopiśmie Metallurgical and Materials Transactions A ukazał się artykuł pt. " The Potential of Al2O3–ZrO2-Based Composites, Formed via CSC Method, in Linear Infrastructure Applications Based on Their Mechanical, Thermal and Environmental performance", którego współautorką jest dr Justyna Tomaszewska z Zakładu Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska ITB.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem.

Więcej >

IX Konferencja ECTP w Palacio Cibeles w Madrycie

budynki-0-1103x822.png

Przedstawiciel zespołu Metabuilding Labs, dr Barbara Pietruszka z Zakładu Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska ITB, uczestniczy w 9. Konferencji ECTP organizowanej przez MWCC i PTEC w dniach 2-3 grudnia 2021 r. Wydarzenie odbywa się hybrydowo, zarówno z uczestnikami na miejscu w Palacio de Cibeles w Madrycie, jak i on-line.

Podczas spotkania zainteresowane strony oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej podzielą się swoimi doświadczeniami i przedstawią, w jaki sposób przemysł budowlany w UE znajduje się w centrum zielonej i cyfrowej transformacji.

Więcej >

Współpraca NCBiR i ITB przy realizacji przedsięwzięcia „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”, realizowanym w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

fotolia-98460650-xs-0-400x300.jpg

 W dniu 22 listopada 2021 r. dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR oraz Robert Geryło, dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej podpisali w Warszawie porozumienie rozpoczynające współpracę przy przedsięwzięciu „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”, realizowanym dzięki Funduszom Europejskim w ramach Programu Inteligentny Rozwój.
Instytut w ramach współpracy przeprowadzi badania i testy, dotyczące m.in. parametrów akustycznych, przenikania ciepła, recyklingu materiałów budowlanych oraz śladu węglowego materiałów budowlanych.   

Więcej >

75-lecie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych SNT NOT oraz miesięcznika Materiały Budowlane

logo-75-lecia-0-3500x2334.jpeg

W dniu 26 listopada 2021 r. odbyła się w Warszawskim Domu Technika uroczysta Gala Jubileuszowa z okazji 75-lecia istnienia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz miesięcznika "Materiały Budowlane". 
Instytut Techniki Budowlanej, partner wydarzenia składa Jubilatom serdeczne życzenia!

Więcej >

Seminarium w ITB prof. Andrzeja S. Nowaka, z Wydziału Inżynierii Lądowej Uniwersytetu w Auburn, Prezydenta Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej

mostusa-0-1600x900.png

W dniu 23 listopada 2021 r. odbyło się w Instytucie Techniki Budowlanej seminarium z udziałem prof. Andrzeja S. Nowaka z Wydziału Inżynierii Lądowej Uniwersytetu w Auburn, Prezydenta Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej.

Podczas spotkania Pan Profesor wygłosił wykład pt. "Wpływ ciężkiego ruchu drogowego na obiekty mostowe".

Więcej >

Dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, instytutu z grantem Narodowego Centrum Nauki (NCN)

nd47849e-0-4925x3280.gif

Wśród nagrodzonych przez Narodowe Centrum Nauki badań w ramach konkursu OPUS 20 dla wniosków OPUS LAP znalazł się projekt pt. "Metodologia Przewidywania Widzialności - nowa generacja modelu widzialności w dymie w obiektach budowlanych". Dzięki otrzymanemu grantowi dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, prof. instytutu zrealizuje w  Instytucie Techniki Budowlanej projekt NextVIS.

Więcej >

XVI spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, ITB - Warszawa 2021 r.

16-spotkanie-grupy-ds-standaryzacji-i-certyfikacji-0-960x720.jpg

3 listopada 2021 r. odbyło się XVI spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, w ramach projektu : POWR.02.12.00-00-006/16 Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie,  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza - Edukacja- Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej II pt. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.12 pt. ”Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych”, mającego na celu utworzenie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w budownictwie, przy udziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Więcej >

Wizyta w ÉMI Non-profit Llc

budapeszt-0-1386x924.jpg

W dniach 25-26 października przedstawiciele ITB odwiedzili siedzibę węgierskiego instytutu ÉMI Építésügyı Mınőségellenőrző Innovácıós Nonprofıt Kft. celem omówienia szczegółów realizacji porozumienia zawartego w Warszawie w sierpniu b.r.

Więcej >

Webinarium "Wykorzystanie odpadów pokonsumenckich w budownictwie i innych sektorach gospodarki"

recykling-0-1254x836.jpg

W dniu 26 października 2021 r. odbyło się online webinarium pt. "Wykorzystanie odpadów pokonsumenckich w budownictwie i innych sektorach gospodarki". Spotkanie zostało zrealizowane w ramach projektu Wdrożenie nowego modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, polegającego na waloryzacji pokonsumenckich odpadów polimerowych i włókien z odzysku - LIFE CEPLAFIB. 

Więcej >

ITB Partnerem merytorycznym IV Konferencji OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH GÓRNICZYCH

grafika-ozdobna-pracownicy-na-budowie-0-424x283.jpg
Więcej >