ANKIETA dotycząca wartości dodanej europejskich ocen technicznych

Centrum Studiów Przemysłowych (CSIL) prowadzi na zlecenie Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej (EOTA) badanie dotyczące wartości dodanej europejskich dokumentów oceny (EAD) i europejskich ocen technicznych (ETA). Celem ankiety jest zebranie informacji zarówno o mocnych stronach, jak i wyzwaniach związanych z procesem uzyskania ETA i oznakowaniem CE, oraz określenie znaczenia ocen technicznych dla sektora budowlanego.

Zapraszamy do udziału w następującej ankiecie:

https://it.surveymonkey.com/r/EOTAsurvey

Będziemy zobowiązani  za poświęcenie kilku minut na wypełnienie kwestionariusza.

Termin wypełnienia ankiety upływa 8 kwietnia 2020 r.

Wszystkie dostarczone informacje będą traktowane jako poufne i zanonimizowane w celu zbiorczej analizy statystycznej. Dane osobowe respondentów nie będą udostępniane EOTA, dane te nie będą ujawniane ani przekazywane osobom trzecim.


On behalf of the European Organisation for Technical Assessment (EOTA), the Centre for Industrial Studies (CSIL) is carrying out a study on the added value of European Assessment Documents (EADs) and European Technical Assessments (ETAs). The objective of the study is to gather information on both the strengths and the challenges of the ETA route  to CE marking, and to identify its relevance for the construction sector.

In the framework of this study, we would like to invite you to participate in the following survey:

https://it.surveymonkey.com/r/EOTAsurvey

We appreciate if you can dedicate a few minutes of your time to fill in the questionnaire.

Deadline for completing the survey is 8th April 2020.

All information provided will be treated confidentially and anonymised for aggregate statistical analysis. Personal data of the respondents will not be shared with EOTA, nor will such data be disclosed or communicated to third parties.