Ankieta oceny zadowolenia klienta ZLB

Logo

A. Zakres i warunki badań
Jak oceniacie Państwo sposób uzgodnienia zakresu i warunków badań?
B. Zaangażowanie Laboratorium
Jak oceniacie Państwo zaangażowanie Laboratorium przy realizacji Waszych zleceń?
C. Terminy
Czy termin umowny realizacji pracy został dotrzymany?
D. Jakość wykonanych badań
Jak oceniacie Państwo jakość wykonanych badań?
E. Jakość otrzymanych raportu/ów
Jak oceniacie Państwo jasność i przejrzystość otrzymanego/ych raportu/ów?
Metoda badawcza
Wstaw numer metody badawczej
INNE UWAGI I SPOSTRZEŻENIA:
Jakie są Państwa inne uwagi i spostrzeżenia?