AZBEST

KONTAKT MERYTORYCZNY

Telefon:

(22) 579 61 88

Adres:

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

SEKRETARIAT

Telefon:

(22) 566 42 76
(22) 566 41 33

E-mail:

fizyka@itb.pl

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

  • identyfikujemy zawartość oraz rodzaj azbestu
  • określamy zawartość zanieczyszczeń pyłowych, w tym włóknami azbestu.

Wniosek o przeprowadzenie badań laboratoryjnych (.doc)