BALUSTRADY, BARIERKI, ZABUDOWY BALKONOWE

KONTAKT MERYTORYCZNY

Kierownik Zakładu Inżynierii Elementów Budowlanych

mgr inż. Marzena Jakimowicz

Telefon:

(22) 566 43 35, 605604467

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

KONTAKT MERYTORYCZNY

Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych

mgr inż. Jacek Kosieradzki

Telefon:

(22) 566 42 59

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

SEKRETARIAT

Telefon:

tel. (22) 566 42 60

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Prowadzimy badania właściwości mechanicznych oraz funkcjonalno-użytkowych.


Badamy:

1) cechy geometryczne,

2) cechy jakościowe oraz charakterystykę materiałową,

3) cechy mechaniczne:

  • odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim,
  • odporność na uderzenie ciałem twardym,
  • odporność na działanie siły poziomej prostopadle do płaszczyzny balustrady,
  • odporność na działanie sił w płaszczyźnie balustrady,
  • odporność na obciążenie wiatrem.

oraz prowadzimy badania wyjazdowe w zakresie wskazanym wyżej (z pominięciem badania odporności na obciążenie wiatrem).


Wniosek o przeprowadzenie badań laboratoryjnych (.doc)