< Balustrady, nowe przepisy, deklaracje właściwości użytkowych

PROGRAM SZKOLENIA

11.00 – 11.30 Logowanie uczestników

11.30 – 11.40 Otwarcie szkolenia, wprowadzenie

11.40 – 12.25 Balustrady, wymagania formalno-prawne – mgr inż. Marzena Jakimowicz

12.25 – 13.10 Aspekty projektowe i wykonawcze balustrad szklanych – mgr inż. Jacek Kosieradzki / dr inż. Ołeksij Kopyłow

13.10 – 13.30 Przerwa

13.30 – 14.30 Badania laboratoryjne i badania obiektowe – mgr inż. Jacek Kosieradzki

14.30 – 15.00 Dyskusja, zakończenie szkolenia


Szkolenie odbędzie się 22.04.2021 r. w formie webinarium.


Koszt uczestnictwa wynosi 450 PLN od osoby. Opłata promocyjna (przy wpłacie w terminie do 16.04.2021 r. włącznie) za udział jednej osoby wynosi 400 PLN.


Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale w szkoleniu.


REGULAMIN WEBINARIÓW ITB


ADRES SEKRETARIATU ORGANIZACYJNEGO
Instytut Techniki Budowlanej, Dział Marketingu
00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1
tel. (22) 57-96-132, fax (22) 57-96-479
e-mail: szkolenia@itb.pl


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY