BETON TOWAROWY

Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) oraz rozporządzeniem w sprawie deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 wraz z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2018 r. poz. 1233) beton towarowy znalazł się wśród wyrobów objętych obowiązkiem sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych oraz znakowaniem znakiem budowlanym.

Sporządzenie krajowej deklaracji i oznakowanie znakiem budowlanym jest możliwe od 1 stycznia 2017 r. i staje się obowiązkowe od 1 lipca 2019 r.

Zgodnie z ww. rozporządzeniami beton do zastosowań konstrukcyjnych podlega krajowemu systemowi 2+, który wymaga od Producenta m.in. posiadania Krajowego Certyfikatu Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji. Posiadając certyfikat Producent może wystawić krajową deklarację właściwości użytkowych i oznakować wyrób znakiem budowlanym B.

Instytut Techniki Budowlanej, mający wieloletnie doświadczenie oraz będący jednostką akredytowaną w zakresie certyfikacji betonu towarowego oferuje prowadzenie procesu certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji i nadzoru nad certyfikatem w konkurencyjnych cenach oraz kompleksową ofertę szkoleń tematycznych.

Zakład Certyfikacji

Telefon:

(22) 579 61 67
(22) 579 61 03
(22) 579 62 57

Adres:

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu

Telefon:

(22) 579 64 38
(22) 579 64 35, (22) 579 61 65

Adres:

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa