BETON

KONTAKT MERYTORYCZNY

dr inż. Filip Chyliński

Telefon:

(22) 579 64 38

Adres:

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

SEKRETARIAT

Telefon:

(22) 579 61 65

E-mail:

beton@itb.pl

Adres:

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Przeprowadzamy ekspertyzy w zakresie:

  • jakości betonu i jego składników
  • oceny użyteczności jako materiału konstrukcyjnego.