Bezpłatne seminarium "OCENA ROZKŁADU TEMPERATURY W PIONOWYCH ELEMENTACH STALOWYCH PODDANYCH ODDZIAŁYWANIU POŻARU LOKALNEGO - WALORYZACJA (LOCAFIplus)"

W dniu 27 listopada br. odbyło się seminarium "OCENA ROZKŁADU TEMPERATURY W PIONOWYCH ELEMENTACH STALOWYCH PODDANYCH ODDZIAŁYWANIU POŻARU LOKALNEGO - WALORYZACJA (LOCAFIplus)" organizowane w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali.


W seminarium uczestniczyli m.in. przedstawiciele środowisk naukowych, projektantów, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Seminarium poświęcone było prezentacji innowacyjnej metody projektowania słupów stalowych poddanych oddziaływaniu pożaru lokalnego z uwagi na odporność ogniową.
Prezentacja tej koncepcji projektowania obejmowała:
  • przegląd dostępnych danych doświadczalnych dotyczących zachowania słupów stalowych poddanych oddziaływaniu pożaru lokalnego w badaniach ogniowych w dużej skali,
  • wyjaśnienie podstaw teoretycznych uproszczonego modelu projektowania słupów stalowych poddanych oddziaływaniu pożaru lokalnego,
  • opis założeń i metody szacowania odporności ogniowej słupów stalowych poddanych oddziaływaniu pożaru lokalnego,
  • demonstrację oprogramowania wspomagającego projektowanie słupów stalowych poddanych oddziaływaniu pożaru lokalnego z uwagi na odporność ogniową.