BUDYNKI (KONSTRUKCJE)

KONTAKT MERYTORYCZNY


dr inż. Jarosław Szulc

Telefon:

(22) 579 64 93

E-mail:

j.szulc@itb.pl

Adres:

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

SEKRETARIAT

Telefon:

(22) 579 61 65
(22) 579 64 35

Adres:

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Przeprowadzamy ekspertyzy w zakresie:

  • projektu
  • obliczeń statycznych
  • wykonawstwa
  • ustalania stanu faktycznego
  • ustalania przyczyn awarii
  • zaleceń dotyczących naprawy.