< Diagnostyka budynków wielkopłytowych - seminarium przeniesione na IV kwartał br.

Tematyka seminarium:


Seminarium jest adresowane do zarządców nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych, inżynierów, rzeczoznawców, ekspertów oraz osób przeprowadzających okresowe kontrole budynków.


Seminarium odbędzie się 30.05.2019 r. w sali konferencyjnej na parterze, w budynku ITB przy ul. Filtrowej 1 w Warszawie.


Czas trwania seminarium: 10.00 - 15.00.


Koszt uczestnictwa wynosi 650,00 PLN od osoby i obejmuje: prowadzenie zajęć dydaktycznych, materiały szkoleniowe, lunch, kawę
i herbatę w czasie przerwy.


Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale w seminarium szkoleniowym.


Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia udziału w seminarium na konto bankowe:

Instytut Techniki Budowlanej
PEKAO SA Nr 77 1240 5918 1111 0000 4913 4568
NIP 5250009358
(koniecznie z nazwiskiem osoby, której dotyczy wpłata)

Uprzejmie prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa pocztą, faksem lub e-mailem.


Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.


ADRES SEKRETARIATU ORGANIZACYJNEGO
Instytut Techniki Budowlanej, Dział Marketingu
00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1
tel. (22) 57-96-279 lub 132, fax (22) 57-96-479
e-mail: szkolenia@itb.pl


KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA