DIAGNOSTYKA BUDYNKÓW WIELKOPŁYTOWYCH - seminarium szkoleniowe ITB

W dniu 25 marca odbędzie się seminarium szkoleniowe pt. Diagnostyka budynków wielkopłytowych. Seminarium jest adresowane do zarządców nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych, inżynierów, rzeczoznawców, ekspertów oraz osób przeprowadzających kontrole okresowe. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Tematyka seminarium:

  • Wystąpienie wprowadzające Profesora Leonarda Runkiewicza
  • Obowiązki zarządcy nieruchomości – dr hab. inż. Artur Piekarczuk
  • Systemy budynków wielkopłytowych i ich obecny stan techniczny – dr inż. Jarosław Szulc
  • Procedura diagnostyczna (metoda, urządzenia) – mgr inż. Aleksandra Mazurek
  • Kierunki działań remontowych i modernizacyjnych – dr inż. Jarosław Szulc

 

Więcej informacji na stronie: https://www.itb.pl/diagnostyka-budynkow-wielkoplytowych.html