DOKUMENTY DOTYCZĄCE EUROKODÓW

Poniżej zamieszczono najważniejsze dokumenty organów europejskich dotyczące powstawania i wdrażania Eurokodów. Dokumenty uszeregowano w kolejności ich publikacji:


Tytuł dokumentu zapisany w języku angielskim oznacza, że dokument ten nie jest dostępny w języku polskim.

* tłumaczenie i komentarz - Seria Dokumenty Unii Europejskiej dotyczące budownictwa. Zeszyt 17: Stosowanie i sposób wykorzystania Eurokodów. ITB 2004 – do pobrania  tutaj.

 

Okładka