EDUKACJA

Eurokody już od kilku lat są podstawą kształcenia uniwersyteckiego przyszłych inżynierów budownictwa w Polsce. Dzięki temu, oraz dostępności dużej ilości nowych podręczników tłumaczących przyjęte w normach europejskich zasady obliczeń, a także dzięki wykorzystywaniu na uczelniach nowoczesnych narzędzi komputerowych, dzisiejsi studenci oraz niedawni i przyszli absolwenci kierunku budownictwo potrafią  posługiwać się metodami projektowania opisanymi w Eurokodach.


Również dla doświadczonych projektantów podstawy Eurokodów nie są nowością – zapisy części wycofanych już norm PN-B, powstałych na przełomie XX i XXI wieku, wzorowane były na prenormach europejskich ENV. Należy także wspomnieć, iż uzupełnienie wiedzy inżynierskiej o podstawy aktualnych norm możliwe jest podczas studiów podyplomowych organizowanych przez część ośrodków akademickich oraz podczas licznych kursów i szkoleń proponowanych przez różne organizacje branżowe.