Ekspertyzy budowlane

ZAKŁAD BADAŃ OGNIOWYCH

Zakład Badań Ogniowych zajmuje się: zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem pożarowym obiektów budowlanych; bezpieczeństwem ogniowym elementów; reakcją na ogień materiałów; rozprzestrzenianiem ognia; zagadnieniami inżynierii elektrycznej w zakresie napięcia nie przekraczającego 24 kV; opracowywaniem założeń projektowych i wspomaganiem projektowania budynków, tuneli, stacji podziemnych, stadionów i innych obiektów inżynierskich, a także kontrolą instalacji i odbiorem robót związanych z bezpieczeństwem pożarowym obiektów.


W skład Zakładu Badań Ogniowych wchodzą:

 1. Pracownia Odporności Ogniowej Elementów Konstrukcyjnych i Zabezpieczeń Ogniochronnych

 2. Pracownia Odporności Ogniowej Przegród, Elementów Instalacyjnych i Dymoszczelności

 3. Pracownia Kontroli Dymu, Sygnalizacji i Automatyki Pożarowej

 4. Pracownia Rozwoju Pożaru i Badań Materiałowych.


Zakład Badań Ogniowych prowadzi Laboratorium Badań Ogniowych.

Kierownik

dr inż. Bartłomiej Papis

Telefon:

(22) 853 34 27
(22) 848 23 07

E-mail:

fire@itb.pl

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

ul. Przemysłowa 2
26-670 Pionki

ZAKŁAD FIZYKI CIEPLNEJ, AKUSTYKI I ŚRODOWISKA

Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska zajmuje się zagadnieniami fizyki budowli i zrównoważonego budownictwa w tym: wymiany ciepła i wilgoci zarówno w budynku jak i w jego elementach konstrukcyjnych oraz pomieszczeniach; racjonalizacją wykorzystania energii w budynkach i ich systemach technicznych: grzewczych oraz wentylacyjno-klimatyzacyjnych; zapewnieniem trwałości, bezpieczeństwa, skuteczności działania i dogodności użytkowania systemów technicznego wyposażenia budynku w tym źródeł ciepła, instalacji sanitarnych c.o., c.w.u, wod-kan z uwzględnieniem przydomowych oczyszczalni ścieków, układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, recyklingiem wody szarej i deszczowej; jakością powietrza w budynkach, emisjami z wyrobów, zagadnieniami azbestu, oddziaływaniem wyrobów i obiektów budowlanych na zdrowie i środowisko; zagadnieniami akustyki budowlanej, urbanistycznej, wnętrz i instalacyjnej, a także ochrony środowiska przed hałasem i drganiami.


Zakład wykonuje deklaracje środowiskowe budynków wyrobów budowlanych EPD na bazie EN 15804 i ISO 14025 - http://www.itb.pl/zrownowazone-budownictwo.html.


W skład Zakładu Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska wchodzą:

 1. Pracownia Fizyki Cieplnej

 2. Pracownia Chemii Środowiska

 3. Pracownia Akustyki

 4. Pracownia Efektywności Energetycznej i Środowiskowej


Zakład prowadzi Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska.

Zastępca Kierownika

dr inż. Agnieszka Winkler-Skalna

Telefon:

(22) 566 41 33

(22) 566 42 69
(22) 566 42 72

(22) 566 43 11

(32) 730 29 25

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

al. W. Korfantego 191
40-153 Katowice

ZAKŁAD INŻYNIERII ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych zajmuje się zagadnieniami wytrzymałości i szczelności lekkich przegród budowlanych (zewnętrznych i wewnętrznych), w tym: ścianami osłonowymi i działowymi oraz elewacjami wentylowanymi, metalowymi i warstwowymi okładzinami ścian i dachów (w tym płytami warstwowymi), stolarką okienną i drzwiową, żaluzjami i zasłonami, bramami, balustradami i szklaną zabudową balkonów, ekranami akustycznymi, szkłem budowlanym, świetlikami i pasmami świetlnymi, przykryciami dachowymi; schodami strychowymi, okuciami budowlanymi, mechanizmami otwierającymi i zamykającymi (w tym napędami i drzwiami z napędami), technicznymi środkami bezpieczeństwa użytkowania obiektów i zabezpieczeniami mienia w obiektach budowlanych; wyrobami instalacji sanitarnych (w tym wyrobami gotowymi wannami, umywalkami, brodzikami i zlewozmywakami) oraz innymi elementami wyposażenia budynków.


Zakład prowadzi Laboratorium Elementów Budowlanych (badania stacjonarne i wybrane in situ)

Kierownik

mgr inż. Marzena Jakimowicz

Telefon:

(22) 566 42 60


(61) 853 76 29

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

ul. S. Taczaka 12
61-819 Poznań

ZAKŁAD INŻYNIERII MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych zajmuje się zagadnieniami użyteczności wyrobów budowlanych i materiałowymi uwarunkowaniami trwałości obiektów budowlanych oraz zagadnieniami zabezpieczeń budowli i elementów budowli, w tym: konstrukcji betonowych, żelbetowych, metalowych i drewnianych przed oddziaływaniami wywołującymi korozję; zagadnieniami hydroizolacji; zagadnieniami materiałowo-technologicznymi w zakresie technik wykończeniowych w budownictwie.


W skład Zakładu Inżynierii Materiałów Budowlanych wchodzą:

 1. Pracownia Ochrony Wyrobów i Obiektów Budowlanych

 2. Pracownia Technik Wykończeniowych.


Zakład prowadzi Laboratorium Materiałów Budowlanych.

Kierownik

dr inż. Ewa Sudoł

Telefon:

(22) 579 64 92


(22) 566 44 09

Adres:

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

ZAKŁAD KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH, GEOTECHNIKI I BETONU

Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu zajmuje się: badaniem, oceną stanu technicznego i ekspertyzami konstrukcji budowlanych, w tym: zabezpieczaniem istniejących i nowych obiektów budowlanych przed wpływami eksploatacji górniczej, rozpoznawaniem podłoża dla potrzeb posadowień obiektów budowlanych oraz współpracy podłoża z fundamentami i obiektami inżynierskimi; zastosowaniem wyrobów budowlanych, oceną ich właściwości użytkowych, kształtowaniem elementów konstrukcji budowlanych w zakresie: inżynierii materiałowej, badań składników betonu i oceny jego użyteczności jako materiału konstrukcyjnego, badań i obliczeń statyczno-wytrzymałościowych elementów budowlanych, badań łączników wszystkich typów służących do połączeń elementów konstrukcyjnych metalowych, betonowych, murowych i drewnianych.


W skład Zakładu Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu wchodzą:

 1. Pracownia Konstrukcji Budowlanych

 2. Pracownia Badań Wytrzymałościowych

 3. Pracownia Betonu

 4. Pracownia Geotechniki

 5. Pracownia Budownictwa na Terenach Górniczych i Badań Wyrobów Budowlanych

 6. Zespół ds. Zleceń i Rozliczeń.


Zakład prowadzi Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu.

Kierownik

dr hab. inż. Artur Piekarczuk, prof. ITB

Telefon:

(22) 579 61 65
(22) 579 64 35

(22) 579 61 25

(22) 566 42 91


(32) 730 29 25

Adres:

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawaul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

al. W. Korfantego 191
40-153 Katowice