EUROPEJSKIE OCENY TECHNICZNE, KRAJOWE OCENY I REKOMENDACJE TECHNICZNE

ZAKŁAD OCENY TECHNICZNEJ

Kierownik

mgr inż. Anna Kukulska-Grabowska

Telefon:

tel. : (22) 579 62 94

Adres:

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Działalność Zakładu Oceny Technicznej obejmuje:

  • prowadzenie procedur wydawania Europejskich Ocen Technicznych (ETA)

  • prowadzenie procedur udzielania Krajowych Ocen Technicznych ITB (KOT)

  • opracowywanie Rekomendacji Technicznych ITB (RT ITB)

  • współpracę z Europejską Organizacją ds. Oceny Technicznej (EOTA)

  • współpracę z Europejską Unią ds. Aprobat Technicznych w Budownictwie (UEAtc).


Zakład Oceny Technicznej prowadzi bieżącą działalność informacyjną dotyczącą zasad wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu.