Inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej ITB

Inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej ITB odbyło się w dniu 8 lutego 2018 roku w siedzibie Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Dokonano wyboru Prezydium Rady Naukowej kadencji 2018 - 2022 w składzie:

Przewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. inż. Andrzej GARBACZ

 

Zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej

prof. dr hab. inż. Lech CZARNECKI

prof. dr hab. inż. Adam PODHORECKI

 

Przewodniczący Komisji Rady Naukowej

dr hab. inż. Ewa BŁAZIK-BOROWA, prof. PL Komisja ds. Działalności Naukowo-Badawczej (Komisja I)
dr inż. Jacek SZER Komisja ds. Organizacji i Gospodarki Instytutu (Komisja II)
prof. dr hab. inż. Kazimierz FURTAK Komisja ds. Stopni i Awansów Naukowych (Komisja III)

 

Sekretarz Rady Naukowej

dr hab. inż. Jadwiga FANGRAT