Informacja o trybie działania ITB w związku z epidemią

Szanowni Państwo,
Mając na uwadze zdrowie klientów i pracowników, a także konieczność zapewnienia ciągłości działania Instytutu, część naszych zadań realizujemy w trybie pracy zdalnej. 
W związku z powyższym zachęcamy Państwa do kontaktu z nami za pomocą elektronicznych środków komunikacji lub telefonicznie.
Łączymy życzenia zdrowia - Instytut Techniki Budowlanej