INFORMATOR

Budownictwo jest gałęzią przemysłu o kluczowym znaczeniu dla kwestii oszczędności energii, wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, minimalizacji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszania niekorzystnego wpływu na klimat i środowisko naturalne, a także na zdrowie i samopoczucie użytkowników budynków.


Chcąc przybliżyć zakres bieżących inicjatyw krajowych, europejskich (zwłaszcza) i światowych związanych z wdrażaniem zasad zrównoważonego rozwoju w budownictwie oraz inne bliskie tematycznie zagadnienia, w latach 2009 – 2017 opublikowaliśmy 70 numerów Informatora „Zrównoważone budownictwo w UE”.


Zapraszamy do zapoznania się z jego archiwalnymi numerami.

 

Numer

Tytuł

Data publikacji

LXX Eko-innowacyjne komponenty w budownictwie mieszkaniowym 12.2017
LXIX Wyzwania w dziedzinie energii i klimatu 29.09.2017
LXVIII Propozycje zmian w dyrektywie EPBD 12.06.2017
LXVII Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie 31.03.2017
LXVI Zużycie energii w budynkach mieszkalnych w UE w latach 2000-2014 29.12.2016

LXV

Wpływ zmian klimatycznych na budownictwo

17.06.2016

LXIV

Zrównoważone budownictwo w pracach ITB w 2015 r.

22.03.2016

LXIII

Etykiety energetyczne produktów - projekt rozporządzenia

02.11.2015

LXII

Unia energetyczna

15.09.2015

LXI

Stan środowiska w Europie i w Polsce wg raportu EEA

06.07.2015

LX

Zamówienia publiczne - nowe uwarunkowania zakupu ekologicznych wyrobów i usług

11.05.2015

LIX

Rekomendacje EEFIG dotyczące finansowych form wsparcia poprawy efektywności energetycznej budynków

09.04.2015

LVIII

Środowiskowe aspekty budownictwa wg Programu Środowiskowego ONZ (UNEP)

08.01.2015

LVII

Inicjatywa Komisji Europejskiej dotycząca potencjału zielonej gospodarki w zakresie tworzenia miejsc pracy

15.10.2014

LVI

Komunikat KE dotyczący efektywnego wykorzystania surowców w budownictwie

01.09.2014

LV

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie, najnowsze zmiany prawne

02.07.2014

LIV

Komunikat Komisji Europejskiej dotyczący rocznego programu prac UE w zakresie normalizacji europejskiej

28.05.2014

LIII

Raport dotyczący europejskiego planu działania Budownictwo 2020

20.03.2014

LII

Budownictwo w programie Horyzont 2020

13.01.2014

LI

ECO Platform – działania na rzecz zapewnienia jakości deklaracji środowiskowych wyrobów budowlanych

27.11.2013

L

Wpływ świadectw charakterystyki energetycznej na ceny nieruchomości

12.10.2013

XLIX

Konsultacje społeczne w sprawie polityki KE dla zrównoważonego budownictwa

26.08.2013

XLVIII

1 lipca 2013 r. Najważniejsze zmiany dla rynku wyrobów budowlanych

22.06.2013

XLVII

Tworzenie jednolitego rynku dla produktów ekologicznych. Poprawa sposobu informowania o efektywności środowiskowej produktów i organizacji

05.06.2013

XLVI

Decyzja Wykonawcza Komisji Europejskiej ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do produkcji cementu, wapna i tlenku magnezu

17.04.2013

XLV

Obowiązki producentów drewna w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna

19.03.2013

XLIV

Wizja budownictwa w strategii „Dynamiczna Polska 2020”

21.02.2013

XLIII

Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej 2012/27/UE

08.01.2013

XLII

Zrównoważone budownictwo w kontekście aktualnej polityki przemysłowej UE (2012)

21.11.2012

XLI

Europejska Strategia na rzecz zrównoważonej konkurencyjności branży budowlanej i jej przedsiębiorstw

19.10.2012

XL

Wpływ budownictwa krajów UE na środowisko naturalne

13.08.2012

XXXIX

Deklaracje środowiskowe wyrobów budowlanych, typ III (EPD) – norma PN-EN 15804

05.07.2012

XXXVIII

System norm europejskich dotyczących oceny właściwości budynków i wyrobów budowlanych w kontekście zrównoważonego rozwoju

11.05.2012

XXXVII

Instrumenty finansowe na rzecz efektywności energetycznej budynków - konsultacje Komisji Europejskiej

14.03.2012

XXXVI

Kierunek rozwoju materiałów budowlanych na najbliższe 10 lat w kontekście oszczędności energii

06.02.2012

XXXV

Efektywne wykorzystanie wody w budynkach – ankieta Komisji Europejskiej

04.01.2012

XXXIV

Konferencja „Policy seminar – Lead Market Initiative evaluation and European Innovation Partnerships”

22.11.2011

XXXIII

Podręcznik zrównoważonej produkcji OECD

04.10.2011

XXXII

Konferencja „CEN Construction Sector Network Conference 2011 - Interoperability and sustainability for construction”

26.08.2011

XXXI

Etykiety energetyczne produktów

03.08.2011

XXX

REACH - 6 zakazanych substancji

29.06.2011

XXIX

Od kiedy złom przestaje być odpadem?

24.05.2011

XXVIII

Rola budownictwa w gospodarce niskoemisyjnej.

26.04.2011

XXVII

Energia 2020 – strategia na rzecz konkurencyjnej, zrównoważonej i bezpiecznej energii.

23.03.2011

XXVI

Konsultacje Komisji Europejskiej w sprawie modernizacji europejskiego rynku zamówień publicznych

23.02.2011

XXV

Aspekty zrównoważonego budownictwa w nowym rozporządzeniu dotyczącym wprowadzania na rynek EU wyrobów budowlanych (CPR)

28.01.2011

XXIV

Strategia EUROPA 2020

27.01.2011

XXIII

Kwalifikacje dla „zielonych” miejsc pracy

17.11.2010

XXII

Nowa strategia jednolitego rynku UE

28.10.2010

XXI

Potencjał Polski w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2030

13.09.2010

XX

Etykiety i deklaracje środowiskowe według norm ISO

12.08.2010

XIX

Recast dyrektywy EPBD jako środek ograniczający zużycie energii przez budynki.

22.07.2010

XVIII

Przejściowy raport z wdrażania Inicjatywy Rynków Pionierskich dla Europy (LMI)

12.05.2010

XVII

Seminarium „Wyroby budowlane na rynku europejskim – wymagania i kierunki zmian”, ITB, 16 marca 2010 r.

19.04.2010

XVI

Zachęty do stosowania systemu EMAS

03.03.2010

XV

Dyrektywa 2009/125/WE ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią

18.01.2010

XIV

Seminarium "Wyroby budowlane na rynku europejskim- wymagania i kierunki zmian

17.12.2009

XIII

Zrównoważone budownictwo w pracach CEN

16.11.2009

XII

Zrównoważone Budownictwo w Komisji Infrastruktury

29.10.2009

XI

Budownictwo przyjazne dla zdrowia - usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych

13.10.2009

X

Projekt zmian w dyrektywie EPBD

15.09.2009

IX

Zrównoważone budownictwo jako recepta na kryzys gospodarczy w Europie

10.08.2009

VIII

Zielone Zamówienia Publiczne w Polsce

13.07.2009

VII

Seminarium "Wymagania zrównoważonego rozwoju w Polsce"

30.06.2009

VI

Programy wsparcia finansowego

23.06.2009

V

EMAS, ECOLABEL, ECODESIGN

04.06.2009

IV

Zielone Zamówienia Publiczne – Green Public Procurement (GPP)

25.05.2009

III

Zrównoważona konsumpcja i produkcja - Sustainable consumption & production (SCP)

18.05.2009

II

CPR - Construction Products Regulation – projekt rozporządzenia zastępującego dyrektywę 89/106/EWG (CPD)

11.05.2009

I

Inicjatywa Rynków Pionierskich dla Europy (LMI)

05.05.2009