Instytut Techniki Budowlanej współorganizatorem Dnia Budowlanych w 2019 r.

Centralne Obchody Dnia Budowlanych odbyły się 26 września 2019 r. w Airport Hotel Okęcie w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 24.


W spotkaniu tradycyjnie uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, samorządów, instytucji naukowych, związków, izb, stowarzyszeń branżowych, pracodawcy oraz związkowcy.

 


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.dzienbudowlanych.pl