INSTYTUT

ITB jest instytutem badawczym, który prowadzi prace badawcze w dziedzinie budownictwa i dziedzinach pokrewnych, ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce. Od 75 lat, dzięki doświadczonej kadrze wykorzystującej najnowsze metody badawcze i specjalistyczną aparaturę pomiarową, wspieramy rozwój budownictwa zarówno w kraju jak i za granicą.


Instytut Techniki Budowlanej uzyskał notyfikację do realizacji zadań określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011.

Numer Jednostki Notyfikowanej 1488


Instytut posiada akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) Zespół Laboratoriów Badawczych (nr akredytacji AB 023).

Wyposażenie pomiarowe nadzoruje akredytowane przez PCA Laboratorium Wzorcujące (nr akredytacji AP 113).

Instytut jest jednostką akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) - w zakresie certyfikacji wyrobów budowlanych (nr akredytacji AC 020) i - w zakresie certyfikacji systemów zarządzania (nr akredytacji AC 072).


Instytut Techniki Budowlanej posiada certyfikat potwierdzający zgodność wdrożonych systemów zarządzania z wymaganiami norm:


Główna siedziba ITB mieści się w Warszawie przy ul. Filtrowej 1.


KRS: 0000158785

REGON: 000063650

NIP: 525 000 93 58

430.jpeg
431.jpeg
432.jpeg
573.png

DYREKTOR INSTYTUTU

dr inż. Robert Geryło

(+48 22) 579 61 91

e-mail: dyrekcja@itb.pl
e-mail: sekrdyr@itb.pl

155.png

Zastępca Dyrektora ds. Badań i Innowacji

dr inż. Krzysztof Kuczyński

(+48 22) 579 61 94

e-mail: sekrdyr@itb.pl

159.png

Zastępca Dyrektora ds. Oceny Technicznej i Harmonizacji Europejskiej

mgr inż. Anna Panek

(+48 22) 579 61 91

e-mail: dyrekcja@itb.pl

158.png

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno-Administracyjnych

mgr Joanna Krzemińska

(+48 22) 579 61 94

e-mail: sekrdyr@itb.pl

1001.jpeg

Sekretarz Naukowy

prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki, dr h.c.

(+48 22) 579 63 80

e-mail: sekretarznaukowy@itb.pl

itb_2022-03-10_0129_lowres_kadr.jpg

Pełnomocnik Dyrektora ds. Strategii Konkurencyjności

dr inż. Sebastian Wall

(+48 22) 579 62 16

e-mail: s.wall@itb.pl

302.jpeg

Główny Księgowy

dr Elżbieta Dobrzelecka

(+48 22) 825 80 36
(+48 22) 825 09 70

e-mail: e.dobrzelecka@itb.pl

161.png

Kierownik Zespołu Laboratoriów

dr inż. Ewa Szewczak

(+48 22) 579 61 74

e-mail: e.szewczak@itb.pl

ODDZIAŁ MAZOWIECKI

Telefon:

tel.: 48 312 16 00

Adres:

ul. Przemysłowa 2
26-670 Pionki

ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI

Telefon:

tel.: 61 853 76 29
fax: 61 853 78 33

Adres:

ul. Taczaka 12
61-819 Poznań

ODDZIAŁ ŚLĄSKI

Telefon:

tel.: 32 730 25 16
fax: 32 730 25 22

Adres:

Al. W.Korfantego 191
40-153 Katowice

SIEDZIBA GŁÓWNA

Telefon:

tel.: 22 825 04 71
fax: 22 825 52 86

E-mail:

ci@itb.pl

Adres:

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

 

Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej wprowadził Politykę antykorupcyjną ITB oraz procedurę Zarządzania działaniami antykorupcyjnymi.

Celem Polityki antykorupcyjnej ITB jest minimalizacja ryzyka wystąpienia działania korupcyjnego, które może pojawić się w określonych obszarach i realizowanych procesach.

Kierownictwo Instytutu zapewnia możliwość zgłaszania przez pracowników, personel zewnętrzny, osoby współpracujące, dostawców i klientów przypadków podejrzenia wystąpienia zdarzenia korupcyjnego, zapewniając dyskrecję przy przyjmowaniu i dokonywaniu oceny zgłoszenia.

Zgłoszenia należy kierować na adres e-mail: antykorupcja@itb.pl albo przesłać na adres: Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, z dopiskiem „Do rąk własnych”.

Wskazane jest, aby zgłoszenie zawierało dane dotyczące okoliczności zdarzenia (co? gdzie? kiedy? w jaki sposób? dlaczego? jakimi środkami? kto?).

W prowadzonych postępowaniach wyjaśniających nie będą rozpatrywane zgłoszenia anonimowe, których nie można zweryfikować ze względu na niepełne informacje.

 

 

PLAN RÓWNOŚCI PŁCI DLA ITB NA LATA 2022-2027

Instytut Techniki Budowlanej przyjął Plan równości płci na lata 2022-2027. Dokument zawiera diagnozę stanu oraz propozycję działań Instytutu w zakresie wspierania równości płci. Plan został podpisany przez Dyrektora ITB dr. inż. Roberta Geryło i wprowadzony w życie Zarządzeniem nr 23 z dnia 7 lipca 2022 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.