"Inżynier w Gospodarce i Nauce" Chicago 2019

W dniach 25 – 27 października 2019 r. odbyło się w Konsulacie Generalnym RP w Chicago Sympozjum „Inżynier w Gospodarce i Nauce” Zjazd Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej.

Instytut Techniki Budowlanej był reprezentowany przez Dyrektora Instytutu oraz przedstawicieli Prezydium Rady Naukowej ITB.

Dyrektor ITB – dr inż. Rober Geryło  poprowadził w drugim dniu Sympozjum sesję zatytułowaną „Przyszłość”.

Reprezentanci ITB wygłosili następujące referaty:

  • dr inż. Robert Geryło – dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej, prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki – Rada Naukowa Instytutu Techniki Budowlanej, prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak – Politechnika Krakowska, Rada Naukowa Instytutu Techniki Budowlanej, „Instytut Techniki Budowlanej jako prawodawca i partner naukowy budownictwa”,
  • prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki – Rada Naukowa Instytutu Techniki Budowlanej, prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz - Politechnika Warszawska, Rada Naukowa Instytutu Techniki Budowlanej, „Osobliwości innowacji budowlanej”,

  • dr hab. inż.Ewa Blazik-Borowa – prof. Politechnika Lubelska, Rada Naukowa Instytutu Techniki Budowlanej, dr hab. inż. Jacek Szer – Rada Naukowa Instytutu Techniki Budowlanej, „Współpraca uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym na przykładzie projektu badawczego ORKWIZ".