ITB na II Forum Gospodarczym Budownictwa i Architektury podczas Targów BUDMA 2018

Podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2018 w Poznaniu odbyło się II Forum Gospodarcze Budownictwa i Architektury (30.01 – 01.02.2018 r.) z udziałem przedstawicieli Instytutu Techniki Budowlanej.

W dniu 30 stycznia 2018 w pierwszym dniu Forum Dyrektor ITB, dr inż. Robert Geryło uczestniczył w panelu omawiającym „Konkurencyjność polskich firm budowlanych i producentów wyrobów budowlanych na rynkach eksportowych” oraz w debacie poświęconej tematowi „Przyszłość branży budowlanej – czy automatyzacja produkcji i eksport są szansą na stały rozwój polskich firm budowlanych”.

W ramach konsultacji na stoisku Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dr inż. Sebastian Wall (ITB) wygłosił prezentację pt. “Wyroby budowlane - wprowadzanie do obrotu na terenie Polski”.