ITB Partnerem merytorycznym IV Konferencji OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH GÓRNICZYCH

Zapraszamy na IV Konferencję naukowo-techniczną "Obiekty budowlane na terenach górniczych" zorganizowaną przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - Oddział w Katowicach we współpracy merytorycznej z Instytutem Techniki Budowlanej. Wydarzenie odbędzie się w dniach 18 - 19 listopada 2021 r. w formie hybrydowej.