ITB partnerem merytorycznym kampanii "Dom z klimatem"

Instytut Techniki Budowlanej został partnerem merytorycznym planowanej kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. Dom z klimatem na mocy podpisanego porozumienia o współpracy w ramach inicjatywy Ministerstwa Klimatu.

Działania będą miały na celu promowanie budownictwa ekologicznego, w tym budownictwa drewnianego.

 

Więcej informacji można znaleźć pod adresem:

https://www.gov.pl/web/klimat/budownictwo-drewniane