ITB realizatorem projektu Wysokiej Jakości Staż WIL PW

Instytut Techniki Budowlanej został realizatorem projektu pt. Wysokiej Jakości Staż WIL PW "Wiedza - Innowacja - Realizacja Studencki Start" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój" na lata 2014-2020. Organizatorem projektu jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.


Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych studentów Wydziału oraz dostosowanie ich umiejętności do potrzeb rynku pracy.