ITB W UEAtc

Europejska Unia ds. Aprobat Technicznych w Budownictwie (UEAtc) jest siecią instytutów europejskich oraz krajów sąsiadujących, która zrzesza, na zasadzie dobrowolności, krajowe jednostki udzielające aprobat technicznych.


Członkowie UEAtc rozwijają dobrowolny proces wydawania aprobat technicznych wspierający innowacje w dziedzinie budownictwa. Wzajemne zaufanie stowarzyszonych instytutów zaowocowało powstaniem procedury potwierdzania, umożliwiającej wykorzystanie badań  i ocen wykonanych przy udzielaniu aprobaty w kraju pochodzenia wyrobu przez instytuty członkowskie krajów, do których producent zamierza eksportować swój wyrób.


W obszarze zainteresowania UEAtc znajduje się każda innowacja w wyrobach budowlanych i procesach.   


Celem działalności UEAtc jest zniesienie wszelkiego rodzaju barier oraz promowanie naukowego podejścia do aprobat na innowacje w dziedzinie budownictwa. Jest to możliwe dzięki zapewnieniu, że wyniki badań otrzymane w różnych krajach są równoważne i mogą być wykorzystywane przez członków UEAtc w wydawaniu aprobat technicznych.   


http://www.ueatc.eu/

Procedura potwierdzania krajowych aprobat technicznych w ramach UEAtc