KOMITETY TECHNICZNE

CEN

Eurokody są opracowywane i rozwijane w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym (CEN) przez Komitet Techniczny nr 250. W skład CEN/TC 250 wchodzi 9 Podkomitetów, 7 Grup Roboczych oraz 2 Grupy Horyzontalne.

Komitety techniczne


PKN

Krajowe prace normalizacyjne nad pakietem Eurokodów związane z opiniowaniem, tłumaczeniem oraz opracowaniem załączników krajowych do nich, prowadzone są w wymienionych poniżej Komitetach Technicznych PKN: