KOMPETENCJI PERSONELU

Instytut Techniki Budowlanej - Zakład Certyfikacji ITB działając zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC17024 prowadzi, jako jednostka certyfikująca osoby, certyfikację kompetencji personelu zakładów produkujących beton towarowy oraz zakładów produkujących wyroby z polistyrenu spienionego, tj.:

  • osoby wykonującej badania w laboratorium

  • osoby zarządzającej badaniami w laboratorium

  • technologa betonu

  • projektanta betonu

  • menadżera zakładkowej kontroli produkcji betonu.


Dokumentami odniesienia przy ocenie kompetencji personelu są Kryteria ITB Oceny Kompetencji Personelu.

 

znak certyfikacji: logo ITB, kompetencje personelu