Konferencja Dni Betonu 2018

W dniach 8-10 października 2018 r. w Wiśle odbyły się Jubileuszowe X DNI BETONU organizowane przez Stowarzyszenie Producentów Cementu.


W pracach Rady Programowej Konferencji uczestniczył prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki.


W trakcie konferencji Instytut prezentował swoją ofertę na stoisku (sala nr 2, stoisko nr 22).


W sesji otwierającej konferencję prof. Lech Czarnecki wygłosił referat pt. 10 Dni Betonu w XXI wieku.


Wygłoszone zostały również następujące referaty przygotowane przez ekspertów ITB:

  • Doświadczenia z wykonania nawierzchni drogowej z zastosowaniem pianobetonu – Marta Kadela, Alfder Kukiełka, Damian Suchoń, Karol Kompalla
  • Wpływ doboru cementu i piasku na charakterystykę napowietrzenia oraz rzeczywistą mrozoodporność pompowalnego betonu mostowego – Witold Jawański, Agnieszka Michalik, Radosław Stachowicz
  • Wykorzystanie odpadu przemysłowego z produkcji bieli tytanowej w charakterze dodatku pucolanowego w produkcji zrównoważonego betonu – Filip Chyliński, Piotr Kupisz, Paweł Łukowski

Dyrektor Instytutu Robert Geryło uczestniczył w dyskusji panelowej: Prefabrykacja betonowa w budownictwie mieszkaniowym.


Pan Jan Bobrowicz uczestniczył w Warsztatach Betonowych na temat: Norma PN-EN 206 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność i uzupełnienie krajowe.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.dnibetonu.pl


Poniżej zamieszczamy program konferencji.