Konferencja naukowo-techniczna BUDOWNICTWO DREWNIANE – TRENDY I WYZWANIA

W dniu 16 października 2018 r. w Poznaniu odbyła się Konferencja naukowo-techniczna „Budownictwo drewniane – trendy i wyzwania” organizowana przez Instytut Technologii Drewna.

Członkiem Komitetu Naukowego Konferencji był Dyrektor Instytutu dr inż. Robert Geryło.


Pan dr inż. Paweł Sulik wygłosił referat pt. „Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego współczesnych przegród o konstrukcji drewnianej”.


Program konferencji znajduje się na stronie: https://www.itd.poznan.pl/pl/aktualnosci/konferencja-budownictwo-drewniane-2018