Konferencja Naukowo-Techniczna EKOLOGIA A BUDOWNICTWO

W dniach 10-12.10.2019 r. w Bielsku-Białej odbyła się XXIV Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna EKOLOGIA A BUDOWNICTWO.


Przewodniczącym Rady Naukowo-Technicznej był prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz.


W programie konferencji znalazły się następujące referaty przygotowane przez specjalistów ITB:

  1. Aktualne wymagania Środowiskowe przy projektowaniu i realizacji obiektów budowlanych, prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, mgr inż. Jan Sieczkowski
  2. Analiza zastosowania naturalnych technologii biologicznych do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych z wód powierzchniowych, mgr inż. Halina Deptuła, mgr inż. Monika Lipska, mgr inż. Anna Wiejak
  3. Wpływ izolacyjnych pianek poliuretanowych na jakość powietrza wewnętrznego, mgr inż. Halina Deptuła, mgr inż. Anna Goljan, dr inż. Adam Niesłochowski
  4. Pył jako element jakości powietrza wewnętrznego – przegląd badań, mgr inż. Dominik Bekierski
  5. Wpływ temperatury na emisję lotnych związków organicznych z wyrobów budowlanych w pomieszczeniach ogrzewanych, mgr inż. Anna Goljan, prof. dr hab. inż. Krystyna Kostyrko, dr inż. Michał Piasecki
  6. Właściwości wyrobów budowlanych na bazie konopi, dr Barbara Pietruszka, mgr inż. Michał Gołębiewski
  7. Model jakości środowiska wewnętrznego – przykładowa ocena budynku jednorodzinnego, dr inż. Michał Piasecki

W załączniku znajdą Państwo Komunikat nr 2.