Koniec okresu przejściowego dla EN 16034

W dniu 1 listopada 2019 r. kończy się trzyletni okres przejściowy dla normy zharmonizowanej EN 16034:2014 Drzwi, bramy i okna - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. 

Zgodnie z art. 17 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 305/2011, po zakończeniu okresu przejściowego norma EN 16034:2014 stosowana łącznie z  EN 14351-1:2006+A2:2016 jest wyłącznym środkiem deklarowania właściwości użytkowych i oznakowania CE wyrobów objętych tymi dwoma normami, m.in. drzwi zewnętrznych przeciwpożarowych.

Sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych i oznakowanie CE jest możliwe dla tych wyrobów po przeprowadzeniu procedury oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, w tym po wykonaniu badania typu i uzyskaniu certyfikatu stałości właściwości użytkowych w jednostce notyfikowanej.


Osoby zainteresowane oceną właściwości użytkowych drzwi zewnętrznych przeciwpożarowych w zakresie objętym:

  • EN 14351-1:2006+A2:2016 - zapraszamy do kontaktu z Zakładem Inżynierii Elementów Budowlanych (ul. Ksawerów 21 02-656 Warszawa tel. 22 566 42 60 przegrody@itb.pl),
  • EN 16034:2014 - prosimy o kontakt z Zakładem Badań Ogniowych (ul. Ksawerów 21 02-656 Warszawa tel 22 853 34 27 fire@itb.pl)

 

Osoby zainteresowane certyfikacją drzwi zewnętrznych przeciwpożarowych w zakresie objętym EN 16034:2014 zapraszamy do kontaktu z Zakładem Certyfikacji (ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa tel. 22 57 96 167 certyfikacja@itb.pl)