KONTAKT

Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska

Pracownia Efektywności Energetycznej i Środowiskowej

dr inż. Justyna Tomaszewska

Telefon:

tel. (22) 566 43 43

E-mail:

energia@itb.pl

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa