KONTAKT

Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska

Telefon:

tel. (22) 566 43 42

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Zespół ds. Harmonizacji Technicznej w Budownictwie

Telefon:

tel.: (22) 825 04 71
fax: (22) 825 52 86

E-mail:

eu@itb.pl

Adres:

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa