LISTA EUROKODÓW

 • PN-EN 1990
  Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji


 • PN-EN 1991
  Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje:

  • Część 1-1: Oddziaływania ogólne -- Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach

  • Część 1-2: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru

  • Część 1-3: Oddziaływania ogólne -- Obciążenie śniegiem

  • Część 1-4: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wiatru

  • Część 1-5: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania termiczne

  • Część 1-6: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji

  • Część 1-7: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wyjątkowe

  • Część 2: Obciążenia ruchome mostów

  • Część 3: Oddziaływania wywołane dźwignicami i maszynami

  • Część 4: Silosy i zbiorniki


 • PN-EN 1992
  Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu:

  • Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

  • Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe

  • Część 2: Mosty z betonu -- Obliczanie i reguły konstrukcyjne

  • Część 3: Silosy i zbiorniki na ciecze


 • PN-EN 1993
  Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych:

  • Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

  • Część 1-2: Reguły ogólne -- Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe

  • Część 1-3: Reguły ogólne -- Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno

  • Część 1-4: Reguły ogólne -- Reguły uzupełniające dla konstrukcji ze stali nierdzewnych

  • Część 1-5: Blachownice

  • Część 1-6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych

  • Część 1-7: Konstrukcje płytowe

  • Część 1-8: Projektowanie węzłów

  • Część 1-9: Zmęczenie

  • Część 1-10: Dobór stali ze względu na odporność na kruche pękanie i ciągliwość międzywarstwową

  • Część 1-11: Konstrukcje cięgnowe

  • Część 1-12: Reguły dodatkowe rozszerzające zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymałości do S 700 włącznie

  • Część 2: Mosty stalowe

  • Część 3-1: Wieże, maszty i kominy -- Wieże i maszty

  • Część 3-2: Wieże, maszty i kominy -- Kominy

  • Część 4-1: Silosy

  • Część 4-2: Zbiorniki

  • Część 4-3: Rurociągi

  • Część 5: Palowanie i ścianki szczelne

  • Część 6: Konstrukcje wsporcze dźwignic


 • PN-EN 1994
  Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych:

  • Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

  • Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe

  • Część 2: Reguły ogólne i reguły dla mostów


 • PN-EN 1995
  Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych:

  • Część 1-1: Postanowienia ogólne -- Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków

  • Część 1-2: Postanowienia ogólne -- Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe

  • Część 2: Mosty


 • PN-EN 1996
  Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych:

  • Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

  • Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe

  • Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów

  • Część 3: Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych


 • PN-EN 1997
  Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne:

  • Część 1: Zasady ogólne

  • Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego


 • PN-EN 1998
  Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym:

  • Część 1: Reguły ogólne, oddziaływania sejsmiczne i reguły dla budynków

  • Część 2: Mosty

  • Część 3: Ocena i rewaloryzacja budynków

  • Część 4: Silosy, zbiorniki i rurociągi

  • Część 5: Fundamenty, konstrukcje oporowe i inne zagadnienia geotechniczne

  • Część 6: Wieże, maszty i kominy


 • PN-EN 1999
  Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych:

  • Część 1-1: Reguły ogólne

  • Część 1-2: Projektowanie konstrukcji na wypadek pożaru

  • Część 1-3: Konstrukcje narażone na zmęczenie

  • Część 1-4: Konstrukcje z blach profilowanych na zimno

  • Część 1-5: Konstrukcje powłokowe