Mandaty dla CEN

Mandaty dla CEN na opracowanie norm zharmonizowanych

Wykaz mandatów udzielonych CEN

Mandat 100

Wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego, lekkiego i z autoklawizowanego betonu komórkowego - część 1, część 2

Mandat 101

Drzwi, okna, żaluzje, bramy i ich okucia budowlane / pdf (Dokument nie uwzględnia poprawek Construct 09/874, M/293 i M/465)

Mandat 102

Membrany / pdf

Mandat 103

Wyroby do izolacji cieplnej / pdf (Dokument nie uwzględnia poprawki M/103 rev.1)

Mandat 104

Łożyska konstrukcyjne / pdf

Mandat 105

Kominy, przewody kominowe i wyroby specjalne / pdf (Dokument nie uwzględnia poprawki M/442)

Mandat 106

Wyroby gipsowe / pdf

Mandat 107

Geotekstylia [Dokument nie uwzględnia
poprawki M/386] / pdf

Mandat 108

Ściany osłonowe / pdf

Mandat 109

Wyroby służące do wykrywania i sygnalizacji pożaru, stałe urządzenia gaśnicze i ich podzespoły, wyroby służące do kontroli rozprzestrzeniania ognia i dymu oraz tłumienia wybuchu / pdf

Mandat 110

Urządzenia sanitarne / pdf

Mandat 111

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego / pdf (Dokument nie uwzględnia poprawki M/132 rev.1)

Mandat 112

Wyroby konstrukcyjne z drewna i wyroby pomocnicze / pdf

Mandat 113

Płyty drewnopochodne [Dokument nie uwzględnia
poprawki M/444] / pdf

Mandat 114

Cement, wapna budowlane i spoiwa hydrauliczne / pdf

Mandat 115

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu [Dokument nie uwzględnia
poprawki M/115 rev.1] / pdf

Mandat 116

Wyroby murarskie i wyroby związane / pdf

Mandat 117

Horyzontalne uzupełnienie do mandatów dla CEN/CENELEC dotyczących wykonania prac normalizacyjnych przeznaczonych do wykorzystania przy ocenie wyrobów budowlanych ze względu na ich odporność ogniową (lista wyrobów budowlanych, dla których CEN powinien opracować zasady klasyfikacji) / pdf

Mandat 118

Wyroby do usuwania i oczyszczania ścieków [Dokument nie uwzględnia
poprawki M/118 rev.1] / pdf

Mandat 119

Wyroby podłogowe i posadzkowe [Dokument nie uwzględnia
poprawki M/119 rev.1] / pdf

Mandat 120

Metalowe wyroby konstrukcyjne i wyroby pomocnicze / pdf

Mandat 121

Wyroby do wykańczania ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów / pdf

Mandat 122

Wyroby do pokryć dachowych, świetliki, okna dachowe i wyroby pomocnicze / pdf

Mandat 123

Poprawki do mandatów na opracowanie norm z zakresu klasyfikacji ogniowej wyrobów

Mandat 124

Wyroby do budowy dróg [Dokument nie uwzględnia
poprawki M/387] / pdf

Mandat 125

Kruszywa [Dokument nie uwzględnia
poprawki M/125 rev.1] / pdf

Mandat 126

Mandat wprowadzający poprawki do mandatów M/100, M/101, M/102 i M/103

Mandat 127

Kleje budowlane / pdf

Mandat 128

Wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem / pdf

Mandat 129

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń / pdf

Mandat 130

Mandat wprowadzający poprawki do mandatów M/100, M/101, M/102, M/103, M/105, M/106 i M/109 dot. substancji niebezpiecznych

Mandat 131

Rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze - nie kontaktujące się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi / pdf

Mandat 132

Mandat wprowadzający poprawki do mandatów M/104, M/111 i M/119

Mandat 133

Mandat wprowadzający poprawki do mandatów na opracowanie norm z zakresu klasyfikacji ogniowej wyrobów

Mandat 134

Mandat wprowadzający poprawki do mandatów na opracowanie norm z zakresu klasyfikacji ogniowej wyrobów

Mandat 135

Wyroby ze szkła płaskiego, profilowanego i bloków szklanych / pdf

Mandat 136

Wyroby budowlane mające kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi / pdf (Dokument nie uwzględnia poprawek M/136 rev.1 (2006 r.) oraz M/136 rev.2)

Mandat 137

Mandat wprowadzający poprawki do mandatów M/102, M/103, M/105, M/106, M/108, M/110, M/112, M/113, M/116, M/119, M/120, M/122, M/124, M/126, M/127, M/128, M/129, M/131, M/132 i M/133

Mandat 138

Mandat wprowadzający poprawki do mandatu M/103

Mandat 139

Mandat wprowadzający poprawki do mandatu M/100, M/106, M/109, M/110 i M/125

Mandat 443

Kable zasilające, sterujące i telekomunikacyjne

Mandat 474

Uszczelnienia do zastosowań niekonstrukcyjnych w złączach budynków i powierzchni przeznaczonych do ruchu pieszego