Nagroda "2020 Jack Watts Award for Outstanding Reviewer" dla dr. inż. Wojciecha Węgrzyńskiego

Dr inż. Wojciech Węgrzyński otrzymał nagrodę "2020 Jack Watts Award for Outstanding Reviewer" za wyróżniającą się działalność recenzenta w jednym z wiodących czasopism Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego - Fire Technology. Nagrodę otrzymuje corocznie pięciu recenzentów z grona ponad 350-ciu. Nagroda stanowi uznanie jakości, poziomu merytorycznego, liczby i terminowości recenzji w procesie peer review. 


Poza nagrodą, jako wyraz uznania dla jego wyróżniającej się działalności naukowej, dr inż. Wojciech Węgrzyński otrzymał zaproszenie do Rady Redakcyjnej (Editorial Board) czasopisma Fire Technology. Zaproszenie obejmuje trzyletni okres (2020-2023). Jako członek Rady Redakcyjnej dr Węgrzyński będzie miał realny wpływ na kreowanie polityki publikacyjnej czasopisma, oraz będzie promował działalność publikacyjną Fire Technology w polskim środowisku inżynierii lądowej. 


Społeczność Instytutu Techniki Budowlanej  czuje się wyróżniona w osobie  dr. inż. Wojciecha Węgrzyńskiego i składa Laureatowi serdeczne gratulacje.