Nagroda dla przedstawicieli ITB w konkursie autorskim "Inżynierii i Budownictwa"

Kolegium Redakcyjne "Inżynierii i Budownictwa" rozstrzygnęło konkurs autorski i przyznało nagrodę pracownikom Instytutu Techniki Budowlanej za wyróżniające się przedstawienie interesujących problemów w realizowanych konstrukcjach budowlanych w kraju. Laureatami zostali:

  • dr hab. inż. Marian Kawulok, prof. ITB
  • dr inż. Kazimierz Konieczny
  • dr inż. Leszek Słowik

 

Wyróżniony artykuł pt. "Diagnozowanie budynków zlokalizowanych na terenach górniczych" opublikowany został w nr 9/2019 "Inżynierii i Budownictwa".

Serdecznie gratulujemy!