Nagroda im. Harrego C. Bigglestone'a dla dr. inż. Wojciecha Węgrzyńskiego

W San Antonio, USA, odbyła się gala "NFPA Stars at the Night Awards Dinner" w trakcie której dr inż. Wojciech Węgrzyński odebrał prestiżową nagrodę im. Harrego C. Bigglestone'a za najlepszy artykuł w czasopiśmie naukowym Fire Technology w 2018 r. Publikacja została wybrana spośród ponad 100 artykułów nominowanych do nagrody, podkreślając jej walory w zakresie komunikacji koncepcji związanych z bezpieczeństwem pożarowym. Współautorami pracy są dr hab. inż. Tomasz Lipecki (Politechnika Lubelska) oraz dr inż. Grzegorz Krajewski (ITB).

Na zdjęciu z wręczenia nagrody:
Prezes zarządu NFPA: Keith E. Williams, President/CEO, Underwriters Laboratories, Inc., Northbrook, Illinois
Prezydent/CEO NFPA: Jim Pauley, NFPA, Quincy, Massachusett