NOWOŚCI WYDAWNICZE ITB z serii Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Nowości wydawnicze ITB:

Lenartowicz R., Świerżewski M.: Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach przemysłowych

Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część D, zeszyt 3. ISBN 978-83-249-8509-8, s. 300, format B5, il.

Podjęta przez Autorów nowelizacja wydania z 2008 r. jest zarazem rozszerzeniem pracy o zakres zagadnień związanych z instalacjami telekomunikacyjnymi. Podano warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych zewnętrznych i wnętrzowych, w tym piorunochronnych w typowych obiektach przemysłowych oraz w budowlach, pomieszczeniach i budynkach o charakterze przemysłowym. Odrębny rozdział zawiera dodatkowo wymagania dotyczące instalacji telekomunikacyjnych, niezbędne do ich prawidłowego wykonywania. Autorzy uwzględnili najnowszy stan formalny i prawny oraz obecną wiedzę techniczną.

W zeszycie szczegółowo są opracowane wymagania z zakresu sieci elektrycznych i urządzeń zasilających, rozdzielczych oraz instalacji na napięcie średnie do 20 kV oraz niskie do 1 kV.

Dodatkowym atutem pracy są liczne rysunki i bogata bibliografia.


Kopyłow O.: Elewacje wentylowane.

Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część B, zeszyt 14. ISBN 978-83-249-8526-5, s. 38, format B5, il.

Opracowanie zawiera warunki techniczne wykonania i odbioru elewacji wentylowanych, wykonanych z okładzin elewacyjnych, montowanych do ścian zewnętrznych budynków z wykorzystaniem podkonstrukcji. Warunki obejmują elewacje z okładzinami ceramicznymi, kamiennymi, włóknisto-cementowymi, z laminatów HPL. Warunki zostały opracowane zgodnie z Zaleceniami Udzielania Europejskich Ocen Technicznych ETAG-034. Cz. 1 i 2: Zestawy do wykonania okładzin ścian zewnętrznych.

Elewacją wentylowaną nazywane są systemy elewacyjne ze szczeliną powietrzną (wentylacyjną) pomiędzy warstwą termoizolacyjną a okładziną, w której przepływa powietrze przeciwdziałające zawilgoceniu tej warstwy. W zeszycie omówiono również podstawowe błędy popełniane podczas wykonywania elewacji.

Opracowanie nie dotyczy elewacji wentylowanych, wykonanych z samonośnych warstwowych płyt izolacyjnych odpowiadających normie PN-EN 14509, oraz samonośnych płyt kompozytowych, których jedna lub dwie okładziny wykonane są z różnych materiałów organicznych, mineralnych lub metalowych.


Wydawnictwa ITB można zakupić w sklepie internetowym www.itb.pl.

Księgarnia ITB, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. 22 57 96 118

Sprzedaż wysyłkowa: tel. 22 56 64 208, e-mail: sprzedaz@itb.pl