Nowości wydawnicze ITB

  • Stanisław Zakrzewski, Przemysław Więch Zbrojenie konstrukcji żelbetowych.

Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część A, zeszyt 6.

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2018 r., ISBN 978-83-8499-2 (wersja papierowa); ISBN 978-83-8501-2 (PDF), s. 36, format B5, załącznik 1.

Przedmiotem już drugiej nowelizacji zeszytu są ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru zbrojenia konstrukcji żelbetowych realizowanych jako monolityczne lub prefabrykowane. Nowelizacja w dużym stopniu dotyczy certyfikacji wyrobów budowlanych i aktualizacji stanu formalno-prawnego.

Praca napisana jasno i klarownie, o dużej przydatności w praktyce inżynierskiej.

Cennym uzupełnieniem jest załącznik zawierający tablice zawierające zestawienia gatunków stali, geometrii użebrowania poszczególnych gatunków stali zbrojeniowych, zgrzewanych siatek zbrojeniowych w różnych zależnościach, także według gatunków odniesienia.


  • Radosław Lenartowicz, Linie kablowe niskiego i średniego napięcia.

Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część D, zeszyt 4.

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2018, ISBN 978-83-249-8492-3 (wersja papierowa), ISBN 978-83-8498-5 (PDF), s. 90, format B5.

W serii WTWiORB wydawane są nowe i stale aktualizowane zeszyty. Autor R. Lenartowicz znowelizował zeszyt wydany uprzednio w 2011 r. Nowe wydanie jest zgodne z obecnym stanem formalno-prawnym i aktualną wiedzą techniczną.

Tematem pracy jest wykonanie i odbiór tytułowych linii kablowych, wykonywanych kablami elektroenergetycznymi i osprzętem znajdującym się w rejestrze wyrobów dopuszczonych do obrotu oraz spełniających wymagania zawarte w specyfikacjach technicznych wyrobu. Podane w zeszycie warunki powinno się stosować przy układaniu kabli, w trakcie budowy i przebudowy elektroenergetycznych linii kablowych o napięciu znamionowym 1-30 kV, a także przy budowie mostów kablowych o napięciu 1 i 30 kV.