NOWOŚCI WYDAWNICZE ITB

Ukazały się następujące nowe publikacje:

 • Złożone systemy ocieplania ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wełny mineralnej i wypraw tynkarskich. Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
  Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2019, ISBN 978-83-249-8545-6 (wersja papierowa), s. 26, format B5

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót dotyczących złożonych systemów ocieplania ścian zewnętrznych budynków, w tym ścian wcześniej już ocieplonych, z zastosowaniem styropianu (EPS) lub wełny mineralnej (WM) jako materiału termoizolacyjnego oraz cienkowarstwowych wypraw tynkarskich, zwanych systemami ETICS (z ang. External Thermal Insulation Composite Systems).
Zakres opracowania obejmuje: podstawowe wymagania materiałowe, wymagania dotyczące podłoży, sposoby ich przygotowania, zasady wykonywania ocieplenia oraz kontroli wykonania i odbioru robót ociepleniowych.
Niniejsze warunki techniczne nie dotyczą robót związanych z montażem rusztowań, pomostów roboczych i innych pomocniczych urządzeń budowlanych. Publikacja zastępuje wydanie z 2014 r. pt. Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych.

 • Leonard Runkiewicz Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych. Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki
  Instytut Techniki Budowlanej,  Warszawa 2019, ISBN 978-83-249-8525-8 (wersja papierowa), s. 106, format B5, wyd. poprawione i uzupełnione, zastępuje 468/2016

W poradniku podano zasady diagnostyki, oceny bezpieczeństwa i niezawodności oraz przeprowadzania wzmocnień konstrukcji żelbetowych budownictwa powszechnego – płaskich lub przestrzennych ustrojów słupowych, słupowo-ryglowych, płytowo-słupowych, ramowych, powłokowych oraz mieszanych. Opisano ogólną metodę diagnostyki konstrukcji żelbetowych, zasady przeprowadzania badań konstrukcji i podłoża oraz materiałów, z których konstrukcje te są wykonane. Przedstawiono ocenę obciążeń konstrukcji, analizę i ocenę bezpieczeństwa i niezawodności, zasady obciążeń próbnych elementów i konstrukcji oraz zasady wzmocnień elementów konstrukcji. Podano przykłady wzmocnienia fundamentów, słupów, belek, stropów oraz istniejących budynków w sąsiedztwie obiektów realizowanych, a także warunki techniczne wykonania i odbioru robót wzmacniających.
Poradnik jest przeznaczony dla służb eksploatacji, ośrodków diagnostycznych, projektantów oraz rzeczoznawców oceniających stan techniczny konstrukcji żelbetowych i ich bezpieczeństwo oraz niezawodność ze względu na nośność i stateczność konstrukcji.

 • Naprawy konstrukcji żelbetowych przy użyciu kompozytów z żywic syntetycznych. Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
  Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2019, ISBN 978-83-249-8536-4 (wersja papierowa), s. 20, format B5

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru napraw konstrukcji z betonu przy użyciu wyrobów będących kompozytami z żywic syntetycznych.
Roboty naprawcze mogą obejmować uzupełnienie ubytków betonu w zniszczonej otulinie, jeżeli nie nastąpiło odsłonięcie zbrojenia lub jego korozja, zahamowanie procesów korozji zbrojenia, jeżeli beton utracił właściwości ochronne w stosunku do stali, a pręty nie zostały uszkodzone w stopniu wymagającym uzupełnienia, a także iniekcję i wypełnienie rys oraz pustek powstałych w konstrukcji.
Do wykonywania napraw stosuje się m.in.: żywice syntetyczne lub mieszanki z żywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi i dodatkami modyfikującymi, takimi jak plastyfikatory, barwniki.
Niniejsze opracowanie dotyczy grupy wyrobów, ogólnie nazywanych kompozytami żywicznymi. Naprawy elementów z betonu wykonywane z zastosowaniem kompozytów żywicznych obejmują: wypełnianie ubytków w betonie, mające na celu przywrócenie pierwotnego kształtu elementu lub nośności elementu, a także wypełnianie i uszczelnianie rys w betonie.
Znowelizowany zeszyt jest przeznaczony dla projektantów, wykonawców oraz inspektorów nadzorujących roboty remontowe.

 • Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych. Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
  Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2019, ISBN 978-83-249-8538-8 (wersja papierowa), s. 16, format B5, wyd. poprawione

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót okładzinowych i posadzkowych z płytek ceramicznych w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i budownictwie przemysłowym.
Zakres opracowania obejmuje wymagania dotyczące właściwości materiałów, właściwości podłoży i sposobów ich oceny, wykonania okładzin i posadzek zewnętrznych oraz wewnętrznych, a także odbiorów robót okładzinowych i posadzkowych.
Niniejsze warunki techniczne nie obejmują wykonywania okładzin ceramicznych na ociepleniach ścian zewnętrznych oraz posadzek i okładzin chemoodpornych.
W stosunku do poprzedniego wydania praca została zaktualizowana pod względem formalno-prawnym.

 • Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
  Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2019, wyd. poprawione, ISBN 978-83-249-8537-1 (wersja papierowa), s. 20, format B5

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót malarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej i budynków przemysłowych.
W pracy ujęto: terminy i definicje, wymagania dotyczące dokumentacji technicznej oraz podłoża pod malowanie, warunki wykonania, wymagania w stosunku do powłok malarskich, kryteria odbioru robót malarskich oraz wykaz przepisów krajowych i Polskich Norm.
Zeszyt nie dotyczy robót antykorozyjnych, ogniochronnych i konserwatorskich, a także rusztowań, pomostów roboczych i innych urządzeń budowlanych.
W stosunku do poprzedniego wydania praca została zaktualizowana pod względem formalno-prawnym.