Nowości wydawnicze ITB

  • Lekka obudowa z płyt warstwowych. K. Kuczyński, O. Kopyłow. Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część A: zeszyt 9.
    Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2019, wyd. poprawione i uzupełnione. ISBN 978-83-249-8551-7, s. 34, rys. i załącznik, format B5

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru lekkiej obudowy z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej, styropianu lub wełny mineralnej w okładzinach z blach metalowych. Opracowanie zawiera: wymagania dotyczące obudowy wykonanej z płyt warstwowych, w tym obudowy chłodni, warunki montażu oraz kryteria odbioru obudowy.
Opracowanie nie dotyczy prefabrykowanych elementów przeznaczonych do wykonywania chłodni.
Wymagania i zalecenia podane w niniejszym zeszycie mają stanowić pomoc dla projektantów i wykonawców robót związanych z lekkimi obudowami z płyt warstwowych oraz dla inwestorów, nadzoru przy ocenie poszczególnych robót pod kątem ich poprawności technicznej.

  • Posadzki z wykładzin z polichlorku winylu i wykładzin włókienniczych. A. Goliszek, M. Prokop, I. Gałąska. Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część B: zeszyt 7.
    Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2019, wyd. poprawione i uzupełnione, ISBN 978-83-249-8550-0, s.21,  format B5

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru posadzek z wykładzin z polichlorku winylu i wykładzin włókienniczych, wykonywanych na podkładach podłogowych na bazie cementu lub anhydrytowych, przeznaczonych do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej.
Warunki techniczne mogą stanowić dokumenty odniesienia do opracowania wymaganych: w projektach budowlanych (opisów dotyczących określenia rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót), w zamówieniach publicznych i w umowach (specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, które wraz z dokumentacją budowy określają przedmiot zamówienia/umowy).
Zakres opracowania obejmuje wymagania dotyczące właściwości materiałów, podłoży, metody układania wykładzin, a także odbioru robót wykładzinowych. Niniejsze warunki techniczne nie obejmują posadzek z wykładzin w pomieszczeniach specjalnych wykonywanych według projektu indywidualnego.

 

Wydawnictwa ITB można zakupić w sklepie internetowym www.itb.pl.
Księgarnia ITB, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. 22 57 96 243, 22 57 96 264
Sprzedaż wysyłkowa: tel. 22 56 64 208, e-mail: sprzedaz@itb.pl