Nowy tunel aerodynamiczny w ITB

16 czerwca 2020 r. w Instytucie Techniki Budowlanej zakończono budowę pierwszego tunelu aerodynamicznego. Dzięki niemu w ITB zostanie zainicjowana nowa era badań nad wpływem wiatru na obiekty budowlane w sytuacjach ekstremalnych. Tunel aerodynamiczny, jako element infrastruktury Zakładu Badań Ogniowych, będzie wykorzystywany przede wszystkim w badaniach poświęconych jednoczesnemu oddziaływaniu wiatru i pożaru na obiekty budowlane – jest to obszar nauki, w którym ITB jest jednym z wiodących ośrodków na świecie. Tunel pozwala na szybką walidację prowadzonych obliczeń numerycznych i daje nowe możliwości badawcze w zakresie określania właściwości oraz charakterystyk urządzeń służących do odprowadzania dymu i ciepła z obiektów budowlanych. Tunel aerodynamiczny umożliwia badania w zakresie określania powierzchni czynnej klap dymowych według normy PN-EN 12101-2, będąc pierwszym w kraju i długo wyczekiwanym przez polskich producentów stanowiskiem przystosowanym do tego typu badań.


Przekrój poprzeczny tunelu aerodynamicznego ma wymiar 4 m na 3 m, a długość sekcji pomiarowej wynosi 6 m. W tunelu możliwe jest wytworzenie prędkości przepływu powietrza ponad 25 m/s, przy zachowaniu jednorodnego pola prędkości lub określonego profilu warstwy granicznej atmosfery. Unikalną cechą konstrukcyjną tunelu jest duża komora ciśnieniowa, zlokalizowana pod przestrzenią pomiarową, pozwalająca na precyzyjne różnicowanie ciśnienia i wytwarzanie przepływu przez badane obiekty (makiety budynków, wentylatory itp.).  


Zapraszamy do kontaktu:
Zakład Badań Ogniowych                                                                
mail: fire@itb.pl
tel. (22) 853 34 27