< Odbiory elewacji w świetle obowiązujących norm i warunków technicznych

PROGRAM SZKOLENIA

08.30 – 09.00 Logowanie uczestników (pomoc techniczna pracowników ITB)

09.00 – 09.10 Otwarcie szkolenia, wprowadzenie

09.10 – 10.40 Odbiór ścian i elewacji z drewna

10.40 – 12.20 Odbiór elewacji wykonanych metodą ETICS

12.20 – 13.15 Konstrukcje aluminiowe. Ściany osłonowe - elewacje, świetliki, przekrycia aluminiowo-szklane

13.15 – 13.45 Przerwa

13.45 – 14.30 Odbiór okien i drzwi zewnętrznych. Zagadnienia formalno-prawne

14.30 – 15.30 Odbiór elewacji wentylowanych

15.30 – 16.45 Odbiór ścian z płyt warstwowych i murów szczelinowych

16.45 – 17.15 Dyskusja – zakończenie szkolenia


Szkolenie odbędzie się w 2022 r. w formie webinarium.


Koszt uczestnictwa wynosi ...... PLN od osoby. Opłata promocyjna (przy wpłacie w terminie do ...... włącznie) za udział jednej osoby wynosi .... PLN.

Opłaty należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia organizacji webinarium.


Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale w szkoleniu.


REGULAMIN WEBINARIÓW ITB


ADRES SEKRETARIATU ORGANIZACYJNEGO
Instytut Techniki Budowlanej, Dział Marketingu
00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1
tel. (22) 57-96-132, fax (22) 57-96-479
e-mail: szkolenia@itb.pl


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY