< Odbiory elewacji w świetle obowiązujących norm i warunków technicznych

PROGRAM SZKOLENIA

09.00 – 09.10 Otwarcie szkolenia, wprowadzenie

09.10 – 10.40 Odbiór ścian i elewacji z drewna

10.40 – 12.20 Odbiór elewacji wykonanych metodą ETICS

12.20 – 13.15 Konstrukcje aluminiowe. Ściany osłonowe - elewacje, świetliki, przekrycia aluminiowo-szklane

13.15 – 14.00 Przerwa (lunch)

14.00 – 14.45 Odbiór okien i drzwi zewnętrznych. Zagadnienia formalno-prawne

14.45 – 15.45 Odbiór elewacji wentylowanych

15.45 – 17.00 Odbiór ścian z płyt warstwowych i murów szczelinowych

17.00 – 17.30 Dyskusja – zakończenie szkolenia


Szkolenie odbędzie się 28 maja 2020 r. w sali konferencyjnej na parterze, w budynku ITB przy ul. Filtrowej 1 w Warszawie.


Koszt uczestnictwa wynosi 580,00 PLN od osoby i obejmuje: prowadzenie zajęć dydaktycznych, materiały szkoleniowe, lunch, kawę
i herbatę w czasie przerwy.


Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale w szkoleniu.


Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu na konto bankowe:

Instytut Techniki Budowlanej
PEKAO SA Nr 77 1240 5918 1111 0000 4913 4568
NIP 5250009358

(koniecznie z nazwiskiem osoby, której dotyczy wpłata)


Uprzejmie prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa pocztą, faksem lub e-mailem.


Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.


ADRES SEKRETARIATU ORGANIZACYJNEGO
Instytut Techniki Budowlanej, Dział Marketingu
00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1
tel. (22) 57-96-279 lub 132, fax (22) 57-96-479
e-mail: szkolenia@itb.pl


KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA