< Odbiory lokali mieszkalnych oraz usługowych według warunków technicznych wykonania i odbioru robót

PROGRAM SZKOLENIA

09.30 – 09.40 Otwarcie szkolenia, wprowadzenie – dr inż. Ołeksij Kopyłow, mgr inż. Marzena Jakimowicz

09.40 – 11.10 Techniczny odbiór stolarki – jakość wykonania i montażu. Wady produkcyjne i montażowe – mgr inż. Jerzy Płoński

 1. Charakterystyka ogólna przedmiotu: rodzaje okien; podstawowe pojęcia; wymagania techniczno-użytkowe
 2. Warunki techniczne wykonania okien i drzwi balkonowych: ogólne zestawienie zaleceń, jakie powinny być uwzględnione przy realizacji rozwiązania; przebieg wykonania montażu /krótko – ze zwróceniem uwagi na poszczególne fazy montażu/
 3. Warunki techniczne odbioru: podanie wymagań w zakresie poprawnego montażu i funkcjonalności okien

11.10 – 11.55 Drzwi zewnętrzne – mgr inż. Marzena Jakimowicz

 1. Charakterystyka ogólna przedmiotu: rodzaje drzwi zewnętrznych; podstawowe pojęcia; wymagania techniczno-użytkowe
 2. Warunki techniczne dotyczące wyglądu zewnętrznego i konstrukcji: ogólne zestawienie zaleceń w odniesieniu do gotowego wyrobu – na co zwracamy uwagę; sprawdzenie dokumentów, jakie powinny posiadać wbudowane drzwi
 3. Warunki techniczne odbioru: podanie wymagań w zakresie poprawnego montażu i funkcjonalności drzwi zewnętrznych

11.55 – 13.00 Drzwi wewnętrzne wejściowe i wewnątrzlokalowe – mgr inż. Marzena Jakimowicz

 1. Charakterystyka ogólna przedmiotu: rodzaje drzwi wewnętrznych; podstawowe pojęcia; wymagania techniczno-użytkowe
 2. Warunki techniczne dotyczące wyglądu zewnętrznego i konstrukcji: ogólne zestawienie zaleceń w odniesieniu do gotowego wyrobu – na co zwracamy uwagę; sprawdzenie dokumentów, jakie powinny posiadać wbudowane drzwi
 3. Warunki techniczne odbioru: podanie wymagań w zakresie poprawnego montażu i funkcjonalności drzwi wewnętrznych

13.00 – 13.45 Przerwa (lunch)

13.45 – 14.40 Odbiór tynków i podkładów podłogowych – dr inż. Ołeksij Kopyłow

 1. Na co zwracamy uwagę w Umowie (niuanse techniczne)
 2. Odbieramy tynki: warunki techniczne odbioru; wymagania stawiane co do tynków; pokaz odbioru
 3. Odbieramy podkład podłogowy: warunki techniczne odbioru; wymagania stawiane co do wykonania podkładów; pokaz odbioru

14.40 – 15.35 Odbiór robót malarskich, płytek ceramicznych. Podstawowe zasady odbioru instalacji – dr inż. Ołeksij Kopyłow

 1. Odbieramy płytki ceramiczne
 2. Odbieramy powierzchnie malowane
 3. Odbieramy instalacje. Podstawowe wiadomości.
 4. Jak zachować się podczas odbioru. Porady praktyczne
 5. Bajki developerskie. Nie dajmy się oszukać

15.35 – 16.00 Dyskusja, zakończenie szkolenia


Szkolenie odbędzie się 26 maja 2020 r. w sali konferencyjnej na parterze, w budynku ITB przy ul. Filtrowej 1 w Warszawie.


Koszt uczestnictwa wynosi 580,00 PLN od osoby i obejmuje: prowadzenie zajęć dydaktycznych, materiały szkoleniowe, lunch, kawę
i herbatę w czasie przerwy.


Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale w szkoleniu.


Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu na konto bankowe:

Instytut Techniki Budowlanej
PEKAO SA Nr 77 1240 5918 1111 0000 4913 4568
NIP 5250009358

(koniecznie z nazwiskiem osoby, której dotyczy wpłata)


Uprzejmie prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa pocztą, faksem lub e-mailem.


Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.


ADRES SEKRETARIATU ORGANIZACYJNEGO
Instytut Techniki Budowlanej, Dział Marketingu
00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1
tel. (22) 57-96-279 lub 132, fax (22) 57-96-479
e-mail: szkolenia@itb.pl


KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA