< Odbiory lokali mieszkalnych oraz usługowych według warunków technicznych wykonania i odbioru robót

PROGRAM SZKOLENIA

09.00 – 09.30 Logowanie uczestników

09.30 – 09.40 Otwarcie szkolenia, wprowadzenie – dr inż. Ołeksij Kopyłow, mgr inż. Marzena Jakimowicz

09.40 – 11.10 Techniczny odbiór stolarki – jakość wykonania i montażu. Wady produkcyjne i montażowe – mgr inż. Jerzy Płoński

11.10 – 11.55 Drzwi zewnętrzne – mgr inż. Marzena Jakimowicz

11.55 – 13.00 Drzwi wewnątrzlokalowe i wewnętrzne wejściowe – mgr inż. Marzena Jakimowicz

13.00 – 13.30 Przerwa

13.30 – 14.25 Odbiór tynków i podkładów podłogowych – dr inż. Ołeksij Kopyłow

14.25 – 15.20 Odbiór robót malarskich, płytek ceramicznych. Podstawowe zasady odbioru instalacji – dr inż. Ołeksij Kopyłow

15.20 – 15.45 Dyskusja, zakończenie szkolenia


Szkolenie odbędzie się w 2022 r. w formie webinarium.


Koszt uczestnictwa wynosi ...... PLN od osoby. Opłata promocyjna (przy wpłacie w terminie do ...... włącznie) za udział jednej osoby wynosi ..... PLN.


Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale w szkoleniu.


REGULAMIN WEBINARIÓW ITB


ADRES SEKRETARIATU ORGANIZACYJNEGO
Instytut Techniki Budowlanej, Dział Marketingu
00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1
tel. (22) 57-96-132, fax (22) 57-96-479
e-mail: szkolenia@itb.pl


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY